Ανοιχτός Διαγωνισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης €83.000 από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

23-07-2013

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 346/98 του έργου «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 για το

ΥΠ_11_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2013 και αναλυτικά για:
το Τμήμα Α Υπηρεσίες Δημοσιότητας 2013 που έχει προϋπολογισμό 35.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% και ειδικότερο ενδιαφέρον σε:
Προβολή της κεντρικής έκθεσης
Προβολή της Ημερίδας, του Εργαστηρίου και της έκθεσης του παραγόμενου έργου των Νέων Καλλιτεχνών

και το Τμήμα Β Γραφιστικές Υπηρεσίες 2013 που έχει προϋπολογισμό 48.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% και ειδικότερο ενδιαφέρον σε:
Σχεδιασμό Ταυτότητας της Δράσης Σχεδιασμό εντύπων
Σχεδιασμό banners
Εκτυπώσεις εντύπων
Εκτυπώσεις banners
Σχεδιασμό προωθητικού υλικού για τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Σχεδιασμό μικρού μπάνερ για την ιστοσελίδα του μουσείου Σχεδιασμό, παραγωγή και προμήθεια λοιπού προωθητικού υλικού

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 83.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 23% Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες ή αλλοδαποί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται μέχρι τις 17.09.2013 και ώρα 13.00 ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, στη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. στην παραπάνω διεύθυνση, υποχρεωτικά διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η υποβολή τμηματικών προσφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω ή συνολικά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή μπορούν να παρευρίσκονται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιριών ή φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλλει προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, και να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το Τεύχος της Προκήρυξης μπορούν να παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. ή από αυτόν το σύνδεσμο
Διευκρινίσεις σχετικά, από την κα. Μαρία Τριανταφυλλίδου στο 2310 240002

INSPIRE2012MMCA3

 

 

One Response

  • benson

    Οσμή σοβαρού διαγωνισμού…Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-02-2019 [1]

Νέο λογότυπο με αμοιβή €5.000 αναζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 12-02-2019 [0]

Σε δέκα ημέρες λήγει η περίοδος υποβολής για τα European Design Awards 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 24-01-2019 [0]

Τι νέο υπάρχει στα ΕΒΓΕ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 04-01-2019 [0]

Η Absolut δίνει βήμα στη δημιουργικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 02-01-2019 [0]

Διαγωνισμός Young Balkan Designers για βιομηχανικούς σχεδιαστές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 17-12-2018 [0]

Διεθνής διαγωνισμός ετικέτας για νέους σχεδιαστές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 11-12-2018 [0]

Διαγωνισμός επετειακής αφίσας και λογοτύπου από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 21-09-2018 [1]

Tρίτος διεθνής διαγωνισμός αφίσας από το Graphic Stories Cyprus

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 13-08-2018 [0]

Δεύτερος διαγωνισμός fanzine από την Βακαλό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 28-07-2018 [0]

Υποβολή αφισών για το Φεστιβάλ Γραφιστικής της Σκωτίαςdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).