Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στο 2ο Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης

25-04-2017

To ανεξάρτητο πολιτιστικό ίδρυμα Studio 4, παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης με τη θεματική ενότητα Επιβίωση σε εικαστική επιμέλεια Ανδρέα Φακή, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ με εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές, το οποίο έχει διετή συχνότητα και αποτελείται από πολιτιστικά δρώμενα που αφορούν εκφάνσεις της τέχνης που συναντάται στον δημόσιο χώρο, όπως η street art, το graffiti –ειδικότερα με τη μορφή υλικού τεκμηρίωσης ή στο πλαίσιο συντήρησης σημαντικών έργων– καθώς και άλλες εικαστικές μορφές.

Ως “δημόσιος”, μπορεί να εκληφθεί κάθε τόπος –υλικός ή άυλος, υπαίθριος ή μη, ιδιωτικός ή δημόσιος, υπόγειος ή υπέργειος, κεντρικός ή απόκεντρος, κινητός ή ακίνητος, εδαφικός ή εναέριος– με τον οποίο μπορεί να έχει –οπτική, ακουστική, φυσική ή άλλη– επαφη ο κάθε ένας, άνευ όρων.
Η θεματική ενότητα του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης απορρέει από την παρούσα κοινωνική και οικονομική συνθήκη του Ελλαδικού χώρου, η οποία –παρά το ότι εντοπίζεται αρκετές δεκαετίες πίσω– έγινε ευρέως αντιληπτή κατά το έτος 2010, όταν η Ελληνική Δημοκρατία ανέτρεξε στον μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να αναβληθεί το ενδεχόμενο πτώχευσης.
Toν Απρίλιο του 2010, ο Νίκος Κούνδουρος μου είπε: “Για αύριο δεν ξέρουμε. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι ελπίζουν και κάποιοι κάνουν πως δεν συμβαίνει τίποτα”.
Η Επιβίωση έχει πολλαπλές εφαρμογές και διαφορετικές αναγνώσεις.
Αναφέρεται στους πολίτες της Ελλάδας, στην Ελλάδα ως τόπο, στην Αθήνα ως κέντρο της Ελλάδας, και στην τέχνη που φιλοξενεί ο δημόσιος χώρος, ως οργανικό του περιεχόμενο.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης: Επιβίωση, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, εκθέσεις, εγκαταστάσεις και επιτελέσεις (performance) σε δημόσιους χώρους, ξεναγήσεις, εργαστήρια (workshop), τοιχογραφίες και παράλληλες δράσεις.

Το Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης στοχεύει:
• στην έρευνα, στον αποσαφηνισμό, στην ανάπτυξη και την ανάδειξη των διαφορετικών εικαστικών μορφών τέχνης που συναντώνται στον δημόσιο χώρο
• στην ανάπτυξη της εγχώριας πολιτιστικής κίνησης

• στην αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και του αστικού τοπίου, αισθητικά και νοηματικά
• στη επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού αναφορικά με τις εικαστικές μορφές τέχνης που συναντώνται στον δημόσιο χώρο
• στη δημιουργία μιας εγχώριας πολιτιστικής πλατφόρμας τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
• στην ενεργοποίηση πολιτών μέσα από πολιτιστικές δράσεις
• στην έναρξη ενός κρίσιμου διαλόγου μεταξύ της καλλιτεχνικής κοινότητας, των πολιτών και των θεσμών
• στη σταδιακή αναγωγή της Αθήνας σε διεθνές σημείο αναφοράς για τη δημόσια τέχνη

To Studio 4, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής προς όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της 2ης έκδοσης του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης, εμπερικλείοντας ένα ευρύτατο κοινωνικό, πολιτισμικό και ηλικιακό φάσμα.
Το ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνεται σε:
1. Ανεξάρτητους επιμελητές και επιμελητικές ομάδες (Θέμα: “ΦΔΤ2_Επιμ”. Αποστολή: Βιογραφικού ή ιστοσελίδας)
2. Εθελοντές κάθε ειδικότητας (Θέμα: “ΦΔΤ2_Εθελ”, Αποστολή: Βιογραφικού και χρονικής διαθεσιμότητας. Π.χ.: “είμαι διαθέσιμη/ος καθημερινές, 16.00 – 22.00”)
3. Φοιτητές ή απoφοίτους: πολιτιστικής διαχείρισης, HR, επικοινωνίας, φιλολογίας, ιστορίας της τέχνης, εικαστικών τεχνών, γραφιστικής, αρχιτεκτονικής, film making, sound design, φωτογραφίας και συναφών ειδικοτήτων, αναφορικά με ενδεχόμενη πρακτική άσκηση (Θέμα: “ΦΔΤ2_Πρακτ”. Αποστολή: Βιογραφικού και επιθυμητών ρόλων)
4. Ιδιώτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά για τουλάχιστον δέκα έτη και έχουν πραγματοποιήσει σειρά εικαστικών έργων (μη εμπορικού χαρακτήρα) σε δημόσιους ή υπαίθριους χώρους (Θέμα: “ΦΔΤ2_Εικα”. Αποστολή: Σύντομου βιογραφικού και ιστοσελίδας ή σελίδας κοινωνικής δικτύωσης με σχετικά έργα)
5. Δημιουργούς graffiti ή graffiti crew, που έχουν υπάρξει ενεργοί για τουλάχιστον οκτώ έτη, σχετικά με την υποβολή αρχειακού ηχητικού υλικού, διάρκειας τριών λεπτών (σε περίπτωση μεταπαραγωγής, δεν είναι επιθυμητή η χρήση επιπρόσθετης ηχητικής υπόκρουσης), από το οποίο θα προκύψει μια ομαδική έκθεση (Θέμα: “ΦΔΤ2_Ηχητ”. Αποστολή: αρχείου mp3, καλλιτεχνικού ψευδώνυμου και/ή crew)
6. Καλλιτέχνες οι οποίοι διαμένουν εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά για τουλάχιστον δέκα έτη και επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα art-residency στην Αθήνα (Θέμα: “PAF2_Resi”. Αποστολή: σύντομου βιογραφικού και ιστοσελίδας ή σελίδας κοινωνικής δικτύωσης με έργα τους)
7. Κατόχους ή διαχειριστές: άδειων κτιρίων ή κτιρίων που διαθέτουν “τυφλή” όψη, ή κενών οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας (ή σε κοντινή απόσταση), όπως αυτό διαφαίνεται στον εξής χάρτη, αναφορικά με την ενδεχόμενη χρήση ακινήτων για τη διεξαγωγή εκθέσεων και εργαστηρίων (workshop), για την υλοποίηση τοιχογραφιών, καθώς και για την παρουσίαση γλυπτών και εγκαταστάσεων (Θέμα: “ΦΔΤ2_Ακιν”. Αποστολή: φωτογραφίας, διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας)

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης: Επιβίωση θα έχουν την ευκαιρία:
• να ερμηνεύσουν γεγονότα και έννοιες με κοινωνικές προεκτάσεις
• να εκτεθεί, να καταγραφεί και να αρχειοθετηθεί το εικαστικό τους έργο, στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόμενου πολιτιστικού θεσμού
• να αποκτήσουν έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην εγχώρια και διεθνή πολιτιστική κίνηση

Tα μέλη της ομάδας του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης: Επιβίωση θα έχουν την ευκαιρία:  
• να γνωρίσουν νέες εφαρμογές στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου πολιτιστικού γεγονότος
• να έρθουν πιο κοντά σε εικαστικές μορφές τέχνης που συναντώνται στο δημόσιο χώρο
• να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσα από μια δημιουργική εμπειρία
• να αποκτήσουν έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην εγχώρια και διεθνή πολιτιστική κίνηση

Κατά το τέλος του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης: Επιβίωση θα κληρωθούν δύο (2) πακέτα διαμονής, τριών (3) διανυκτερεύσεων για δύο (2) ενήλικες, σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων θερινού προορισμού εσωτερικού για τους εθελοντές και τους ασκούμενους. Tα πακέτα διαμονής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο info@studio-four.org αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία και αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό ενδιαφέροντος (π.χ.: ΦΔΤ_Εθελ). Πιθανά ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στο www.facebook.com/publicartfestival μέσω μηνύματος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες συντονιστείτε στο
www.publicartfestival.grΣτην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 07-10-2020 [0]

Έκθεση street art με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Ιταλία

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30-09-2020 [0]

Σειρά σεμιναρίων βιβλιοδεσίας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10-07-2020 [0]

Ο ρόλος του design μπροστά στην κατάσταση του Covid-19 σε διαδικτυακό συνέδριο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 07-07-2020 [1]

Διαδικτυακό το φετινό Athens Digital Arts Festival

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 01-07-2020 [1]

Αναζητώντας την ομορφιά ξορκίζοντας το ζόφο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 23-06-2020 [0]

When Law goes pop(!)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 22-06-2020 [0]

Υπάρχει ένα shibui και για εσάς

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 02-06-2020 [0]

Με διαδικτυακή “τελετή” η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ΕΒΓΕ 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20-02-2020 [0]

Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus 6

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 04-02-2020 [0]

Έβδομη χρονιά για τα σεμινάρια και εργαστήρια μεταξοτυπίας P.I.Y.designmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).