Αγγελίες

06-02-2017

20-3-2020

To υπουργείο Ποιτισμού ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΤΕ Γραφιστών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 1 «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών» της πράξης «Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια» με κωδικό ΟΠΣ 5010662, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Aπαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων) η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το είδος, η χρονική διάρκεια, η ειδικότητα πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, με ειδική αναφορά στην αποκτηθείσα εμπειρία του ενδιαφερόμενου. Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης απαιτεί εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Adobe In Design, Adobe Photoshop και Adobe Illustrator.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, αναγράφοντας στο φάκελο το εξής «Αίτηση για την Προκήρυξη της θέσης ΤΕ Γραφιστών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων», με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης, (Πληροφορίες: κ. Ντζιαδήμα Ιωάννα – 210 3321707 και κ. Γεωργιόπουλος Νικήτας – 210 3321753) έως 30/3/2020.

Tις πλήρεις  πληροφορίες και την απαραίτητη αίτηση θα βρείτε εδώ 

___________________

13-3-2020

Design Agency is an advertising agency that offers full services on Branding, Marketing, Graphic Design, SEO, Web Design, Advertising, Video Production and Applications Development. Our clientele includes FOURLIS Group of Companies (IKEA, INTERSPORT and more) COSMOTE GROUP and many more.

We are currently looking for a Ninja Designer on all levels. Maybe you are a creative who just started to experiment with digital, marketing, video or web. In any case. If so, then you are our man/woman!

Must have requirements
• Adobe Suite (Adobe Photoshop, InDesign, illustrator etc)
• Graphic Design Principles
• English
• Knowledge on PC and Smartphones

Must be
• A team player
• Ambitious
• Eager to learn different things
• Multitasking Multitasking Multitasking and….. Multitasking

Plus if you know (not primary search)
• WordPress or more of cms
• Social media marketing
• CSS/HTML
• AdWords and Facebook Ads
• Video editing (Premiere, AfterEffects)

Age is not a barrier. To be ninja level you need years of practice!
You will work at our studio in Nikaia.
Send CV and portfolio to info@designagency.gr

___________________

12-3-2020

H AlterVision (Θεσσαλονίκη) επιθυμεί να προσλάβει Graphic Designer

Απαιτούμενα προσόντα:
Χρήση περιβάλλοντος ios/mac
Άριστη γνώση Adobe Creative Suite
Καλή γνώση pre production
Καλή γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα, Θετική διάθεση

Θα συνεκτιμηθούν θετικά
Γνώση Adobe After Effects ή αντίστοιχο
Γνώση web design

Στείλτε το βιογραφικό και το πορτφόλιό σας στη διεύθυνση maria@altervision.gr

___________________

5-3-2020

Εταιρεία κατασκευής προϊόντων Led & γενικών κατασκευών, αναζητεί γραφίστα/στρια (περιοχή: Αθήνα, Ταύρος)

Απασχόληση: πλήρης (8ωρο – 5νθήμερο)

Αρμοδιότητες:
• Σχεδιασμός συσκευασιών, καταλόγων, λογοτύπων, μακετών, διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ
• Δημιουργία υλικών για website / Social Media / Newsletters / Banners
• Φωτογράφιση προϊόντων κλπ εξαρτημάτων, χώρων πελατών

Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση Adobe Creative Suite
• Καλή γνώση αγγλικών
• Καλή επαφή με τα social media (ιδιαίτερα εταιρικές σελίδες)
• Άριστη ικάνότητα ανάλυψης ευθυνών, συνεργασίας και επικοινωνίας
• Βασική γνώση χειρισμού κάμερας DSLR
• Παρακαλούνται οι υποψήφιοι, όπως αποστείλουν δείγμα από το portfolio τους (απαραίτητο).

Αποστολή βιογραφικών στο: cv@hegren.gr με θέμα: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ / ΣΤΡΙΑ

___________________

5-3-2020

Η Sputnik, το βραβευμένο δημιουργικό γραφείο της Linakis digital αναζητά έναν πρωτοπόρο γραφίστα και εικονογράφο.
Ως το νέο μέλος του πληρώματός μας, θα εργαστείτε δίπλα στον Senior designer για να σχεδιάσετε έργα υψηλής αισθητικής και σκέψης για τους πελάτες μας.
Στην Sputnik θα είστε σημαντικό μέλος μιας μικρής δεμένης ομάδας που αναπτύσσεται γοργά, προσφέροντας προοπτικές εξέλιξης αλλά και προκλήσεις.
Μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε έργα ουσίας στο branding, οπτική επικοινωνία, συσκευασία και motion design.
Εάν ασπάζεστε αξίες όπως η πρωτοπορία, η τόλμη και η σημασία της ειλικρινούς ομαδικής εργασίας, ταιριάζουμε.
Στείλτε το βιογραφικό σημείωμα και portfolio έργων σας στο marios@sputnikdesignteam.com

___________________

4-3-2020

Η εταιρία Α. Χατζόπουλος Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) επιθυμεί να απασχολήσει Γραφίστα/γραφίστρια.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Τ.Ε.Ι./ Ι.Ε.Κ. Γραφικών Τεχνών/ Γραφιστικής.
• Απαραίτητη δύο ετών προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε Προεκτυπωτικό Βαθυτυπίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Άριστο Χειρισμό Η/Υ (Mac, MS-Office, Internet, Illustrator, Photoshop, ART Pro κ.ά.).
• Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία).
• Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης γραφείου και διαχείρισης χρόνου.
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
• Εμπιστευτικότητα/ Εχεμύθεια.
• Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και βάσει στόχων.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ για τον/ην ιδανικό/ή υποψήφιο/α ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, πλήρη απασχόληση με άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας (Γ 01/20) στο: hr@hatzopoulos.gr.

___________________

4-3-2020

Hey there creative people!

Faze looking for an in-house, full time senior level designer and/or illustrator that loves to work on a variety of disciplines and projects both analogue and digital, have a minimum of 3 years experience, with excellent design software skills, team player, fluent in English and super fun person to be with! Would be awesome to be familiar with animation.

If you are interested in joining the faze crew send an email with your portfolio and some info about you at job@faze.gr.

___________________

4-3-2020

H Εταιρεία Communication Factory (Μαρούσι, Αττική) ζητά Junior Director Art

Mε 2-3 χρόνια προϋπηρεσίας, για off-line & on-line δημιουργικές εκτελέσεις
Σε θέλουμε με άριστη γνώση Adobe Creative Suite (Illustrator CC, Photoshop CC), ενώ πιθανή σου εξοικείωση με InDesign, Premier και AfterEffect θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Μην ξεχάσεις μαζί με το cv σου να μας στείλεις μερικές ενδεικτικές δημιουργικές εργασίες, στο cv@comfact.gr

___________________

3-3-2020

Η εκτυπωτική εταιρεία Tipographic Arts με έδρα το Κορωπί, αναζητά Graphic Designer με τουλάχιστον 2/3 έτη προϋπηρεσίας στο χώρο του design & της διαφήμισης για μόνιμη συνεργασία.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Γραφιστικής
• Άριστη γνώση Adobe Illustrator, Photoshop και InDesign σε περιβάλλον Mac
• Γνώση ηλεκτρονικού μοντάζ σε πρόγραμμα Preps
• Γνώση ψηφιακής εκτύπωσης
• Άριστη Γνώση Αγγλικών
• Επικοινωνιακά skills, ομαδικό πνεύμα & conceptual thinking

Απαιτείται η αποστολή portfolio μαζί με το βιογραφικό στο e.paschalinou@tipographic.com

___________________

2-3-2020

Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και χάραξης φλεξογραφικών πλακών στο Περιστέρι, ζητάει τεχνικό γραφίστα για prepress με εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση τελικών αρχείων για τη χάραξη φλεξογραφικών πλακών.

Απαραίτητη προϋπηρεσία 6 ετών σε ανάλογη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@nikolaouarts.gr

___________________

27-2-2020

Στην Luminous Design Group δευρύνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε νέους ταλαντούχους συνεργάτες με όρεξη, πάθος, ομαδικό και δημιουργικό πνεύμα για τη θέση του Graphic Designer.
Από τη θέση αυτή θα συμμετέχεις ενεργά, με full ωράριο στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων δημιουργικών προτάσεων οπτικής επικοινωνίας, που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας.

Καθημερινά θα χρειάζεται
• συνεργασία με τον Creative Director αλλά και με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα για ένα σωστό & δημιουργικό αποτέλεσμα.
• αντίληψη της συνοχής και των guidelines της κάθε εταιρικής ταυτότητας.
• ενημέρωση για το design και τις νέες τεχνολογίες.
• συμμετοχή & ανταπόκριση στις δημιουργικές συναντήσεις.
• οργάνωση & διαχείριση του χρόνου σου.
• αποτελεσματικότητα και λειτουργία υπό πίεση.
• εκτός από τα παραπάνω, θα χρειάζεται να διακόπτεις υποχρεωτικά για φαγητό και να ακούς τη μουσική του γραφείου.

Θα θέλαμε να έχεις
• Ολοκληρωμένες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο Graphic Design.
• Προϋπηρεσία άνω των 3 ετών.
• Εμπειρία στη προετοιμασία τελικής μακέτας και στο ”κλείσιμο” αρχείου.
• Εμπειρία στη διαχείριση εργασιών print.
• Άριστες γνώσεις σε εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης – ειδίκευση στο Photoshop.
• Αντίληψη υλικών και δυνατότητα δημιουργίας craft mockup.
• Διαθέσιμο portfolio με πρόσφατα έργα που συμμετείχες.
• Εξοικείωση με τα Digital Media.
Πιο συγκεκριμένα, μας είναι απαραίτητες οι πολύ καλές γνώσεις:
• Photoshop / Adobe Creative Suite
• Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα προφορικού & γραπτού λόγου

Παρακαλούμε η αποστολή των portfolio σας να γίνεται με link από δημόσιο server (wetransfer κλπ) στο email cv@luminous.gr.

Benefits
Είμαστε ένα δημιουργικό γραφείο που προσφέρει ελευθερία στη σκέψη και στον σχεδιασμό και στο οποίο θα μπορέσεις να εκφράσεις τη δημιουργικότητα σου από νωρίς.
Εδώ θα συνεργαστείς με δημιουργικούς ανθρώπους, σε ένα άρτια εξοπλισμένο studio που βελτιώνουμε συνεχώς.
Μαζί μας θα συμμετέχεις σε δημιουργικά project που προωθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι διακοπές μας προγραμματίζονται για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι τον Αύγουστο, οπότε και το γραφείο παραμένει κλειστό.
Οι αμοιβές μας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες σου, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αγοράς.

___________________

27-2-2020

Στην Luminous Design Group δευρύνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε νέους ταλαντούχους συνεργάτες με όρεξη, πάθος, ομαδικό και δημιουργικό πνεύμα για τη θέση του Digital Designer
Από τη θέση αυτή θα συμμετέχεις ενεργά, με full ωράριο στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων δημιουργικών προτάσεων οπτικής επικοινωνίας, που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας.

Καθημερινά θα χρειάζεται
• συνεργασία με τον Creative Director αλλά και με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα για ένα σωστό & δημιουργικό αποτέλεσμα.
• αντίληψη της συνοχής και των guidelines της κάθε εταιρικής ταυτότητας
• δημιουργία key visuals με τη συμμετοχή της υπόλοιπης δημιουργικής ομάδας
• συμμετοχή & ανταπόκριση στις δημιουργικές συναντήσεις.
• οργάνωση & διαχείριση του χρόνου σου.
• αποτελεσματικότητα και λειτουργία υπό πίεση.
• ενημέρωση για το design και τις νέες τεχνολογίες.
• εκτός από τα παραπάνω, θα χρειάζεται να διακόπτεις υποχρεωτικά για φαγητό και να ακούς τη μουσική του γραφείου.

Θα θέλαμε να έχεις
• Ολοκληρωμένες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο Graphic Design.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
• Άριστες γνώσεις σε εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης.
• Διαθέσιμο portfolio με πρόσφατα έργα που συμμετείχες.
• Εμπειρία σε Digital Media.
Πιο συγκεκριμένα, μας είναι απαραίτητες οι πολύ καλές γνώσεις:
• Adobe Creative Suite
• Δημιουργίας GIF & Banner animation GIF
• Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούμε η αποστολή των portfolio σας να γίνεται με link από δημόσιο server (wetransfer κλπ) στο email cv@luminous.gr.
Πριν μας στείλεις το portfolio σου σε ενημερώνουμε ότι δεν αναζητούμε Art Director ή Web Designer.

Benefits
Είμαστε ένα δημιουργικό γραφείο που προσφέρει ελευθερία στη σκέψη και στον σχεδιασμό και στο οποίο θα μπορέσεις να εκφράσεις τη δημιουργικότητα σου από νωρίς.
Εδώ θα συνεργαστείς με δημιουργικούς ανθρώπους, σε ένα άρτια εξοπλισμένο studio που βελτιώνουμε συνεχώς.
Μαζί μας θα συμμετέχεις σε δημιουργικά project που προωθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι διακοπές μας προγραμματίζονται για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι τον Αύγουστο, οπότε και το γραφείο παραμένει κλειστό.
Οι αμοιβές μας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες σου, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αγοράς.

___________________

18-2-2020

Η Διαφημιστική εταιρία Add Design ψάχνει Art Director

• Με 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση στο branding, packaging και publishing.
• Aριστη γνώση των βασικών προγραμμάτων της Adobe Creative Suite.
• Με ταλέντο και καινοτόμες ιδέες καθώς και ικανότητα στη δημιουργία projects και υπεύθυνος στο κλείσιμο τελικής μακέτας.
• Γνώσεις Digital θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο info@adsgn.gr με κωδικό περιγραφής Art Director

___________________

18-2-2020

Η Διαφημιστική εταιρία Add Design ψάχνει Junior Art

• Με 2ετή εμπειρία εμπειρία στο branding, packaging και publishing.
• Aριστη γνώση των βασικών προγραμμάτων της Adobe Creative Suite. • Με ικανότητα στη δημιουργία προσχεδίων και μοντέρνων ιδεών.
• Γνώσεις Digital θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο info@adsgn.gr με κωδικό περιγραφής Junior Art

___________________

11-2-2020

Η Colibri Branding & Design αναζητά graphic designer με τουλάχιστον 3-5 χρόνια προϋπηρεσίας στο χώρο του design για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα
> Πτυχίο γραφιστικής
> Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών
> Άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού και digital media
> Δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης print εργασιών
> Δημιουργική σκέψη
> Σωστή διαχείριση χρόνου

Αποστολή CV και portfolio στο d.valta@colibri.gr

___________________

10-2-2020

H διαφημιστική εταιρία Just με έδρα την Αθήνα αναζητά Graphic Designer για εξάμηνη πρακτική άσκηση.
Επιθυμούμε να εκπαιδεύσουμε και να απασχολήσουμε σπουδαστές ή τελειόφοιτους Γραφιστικής για 6μηνη πρακτική άσκηση στο creative τμήμα της εταιρίας μας για το άμεσο μέλλον.
Απαραίτητη η γνώση Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.
Σκοπός μας είναι και η πρόσληψη κατόπιν ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να μας αποστείλουν το βιογραφικό και το portfolio τους με την ένδειξη «πρακτική άσκηση» στο email: info@justadv.gr.

___________________

6-2-2020

Η Gold Print AEBE, ετικετοποιία με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, αναζητά γραφίστα/γραφίστρια για τη στελέχωση του τμήματος prepress.

Κύριες αρμοδιότητες ο έλεγχος, επεξεργασία και διαχείριση των τελικών αρχείων.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Adobe Suite (Illustrator, Photoshop)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@goldprint.gr

___________________

5-2-2020

Γραφίστας ζητείται για μόνιμη 5θήμερη με ορισμένου χρόνου, αρχικά εξάμηνη σύμβαση και δυνατότητα πιθανής μόνιμης συνεργασίας εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη μας. Η εταιρεία μας έχει 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης και προσφέρουμε ένα σύγχρονο, οργανωμένο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Η θέση απαιτεί απευθείας επικοινωνία με τον πελάτη γι’ αυτό και είναι σημαντικά τα επικοινωνιακά προσόντα και η υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η ικανότητα ομαδικού πνεύματος και τήρησης προθεσμιών σε απαιτητικούς χρόνους ανταπόκρισης.

Τα καθήκοντά σας: Ο σχεδιασμός μακετών και εντύπων προωθητικών ενεργειών για το δίκτυο καταστημάτων γνωστής αλυσίδας σουπερ μάρκετ.
Πιο συγκεκριμένα: Δημιουργία εντύπων, αφισών, γραφιστικών εφαρμογών, επεξεργασία φωτογραφιών τους και η ολοκλήρωση αυτών για τη διαδικασία παραγωγής. Σχεδιαστική υποστήριξη των ενεργειών μάρκετινγκ της εταιρείας (π.χ. events, promo campaigns, seasonal campaigns κ.λπ.).

Το προφίλ σας Σπουδές (ΙΕΚ – ΑΤΕΙ – ΑΕΙ) Γραφιστικής ή Εφαρμοσμένων Τεχνών Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Άριστες γνώσεις (ADOBE Suite, με έμφαση σε Indesign, Photoshop, Illustrator) σε περιβάλλον WINDOWS, επιθυμητές γνώσεις χειρισμού Data Merge εντολών.
Υπευθυνότητα, εργατικότητα και μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια προ εκτυπωτικών δοκιμίων και στον οργανωτικό τρόπο λειτουργίας.
Γνώση Αγγλικών επιθυμητή.
Ευχέρεια χρήσης MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Ημερομηνία έναρξης: Μέσα Φεβρουαρίου. Περιοχή Χολαργός.

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού σημειώματος και πορτφόλιο στο info@exad.gr

___________________

30-1-2020

Η A.S. Advertising, με έδρα στην Κηφισιά, αναζητά Graphic Designer για τη στελέχωση του δημιουργικού της τμήματος [θέση πλήρους απασχόλησης].

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Γραφιστικής
• Άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe Illustrator, Photoshop και InDesign σε περιβάλλον Mac, Γνώσεις UI/UX Web Design
• Προϋπηρεσία άνω των 3 ετών
• Δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης Print εργασιών, Εμπειρία σε Digital Media
• Άριστη Γνώση Αγγλικών
• Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, Οργανωτικές δεξιότητες, Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και portfolio στο skaraki@antoniaskaraki.com

___________________

27-1-2020

H Health Marketing ζητάει για άμεση πρόληψη Graphic/web designer.
H Health Marketing είναι ένα full services marketing & advertising agency, που παρέχει υπηρεσίες:
• Creative & Design (Εταιρική Ταυτότητα, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ενημερωτικών Εντύπων, Σχεδιασμός Αφίσας, Newsletter Design, Video & Motion Graphics)
• Internet Services (Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδων, e-shops, Σύνδεση ERP με e-shops, Portals)

Απαραίτητα Προσόντα
• Γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Εφαρμοσμένη γνώση Video & Motion Graphics θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν
• 2ετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ικανότητες
• Δημιουργικότητα & Υψηλή Αισθητική
• Ταχύτητα & Ευελιξία
• Μεθοδικότητα
• Ομαδικό Πνεύμα
• Εργατικότητα & Υπευθυνότητα
• Διάθεση εξέλιξης

Παρέχονται
• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων
• Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Περιοχή εργασίας: Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά.
Απαραίτητη η αποστολή CV και Portfolio στο: hr2_ad@healthmarketing.gr
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

___________________

24-1-2020

Η εταιρεία επικοινωνίας Noufio, με έδρα τη Νέα Ιωνία, αναζητά γραφίστα με προϋπηρεσία άνω των 3 ετών στο design, για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Γραφιστικής
• Άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe Creative Suite (κυρίως InDesign, Illustrator, Photoshop), σε mac OS
• Γνώσεις UI/UX Web Design και motion graphics θα εκτιμηθoύν ανάλογα
• Άριστη Γνώση Αγγλικών
• Εμπειρία και χρήση social media
• Σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία & κατανόηση υπαρχόντων guidelines από τα ήδη υπάρχοντα projects
• Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα
• Οργανωτικές δεξιότητες
• Διάθεση για μάθηση
• Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και portfolio στο info@noufio.gr

___________________

24-1-2020

Η RISTART, ένα αναπτυσσόμενο marketing agency με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά Junior Graphic Designer με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους για τη στελέχωση του δημιουργικού της τμήματος. O υποψήφιος θα συνεργάζεται στενά με την ομάδα των Creative και Art directors με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων και καλαίσθητων σχεδιαστικών λύσεων σε digital και print μέσα.

Αρμοδιότητες
· Σχεδιασμός δημιουργικών σχεδιαστικών λύσεων για digital κανάλια (Social Media, Websites, E-shop).
· Σχεδιασμός δημιουργικών σχεδιαστικών λύσεων για print εφαρμογές (Έντυποι κατάλογοι, Brochures, Stationary κ.λπ).
· Ευέλικτος σχεδιασμός και προσαρμογή σε διαφορετικά και πολλαπλά formats (digital και print).
· Κατανόηση του creative brief και των deliverables που πρέπει να σχεδιαστούν σε συνεργασία με τους senior designers και creative directors.
· Ικανότητα μετατροπής concept σε artworks σε προκαθορισμένα χρονικά deadlines.
· Συμμετοχή σε Brainstorming meetings με τη δημιουργική ομάδα για τη σύλληψη πρωτότυπων concepts.

Προσόντα
· Ολοκληρωμένες σπουδές Design (Τ.Ε.Ι., I.EK., ή Ιδιωτική σχολή).
· Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Adobe Creative Cloud (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign) σε περιβάλλον Macintosh.
· Γνώσεις Αdobe After Effects και Adobe XD είναι προαιρετικές, ωστόσο θα εκτιμηθούν.
· Αντίληψη σχεδιασμού (Layout, Typography, Grids, Digital & Print Formats).
· Δημιουργική έρευνα και άρτιο σχεδιαστικό αποτέλεσμα.
· Συνεχής ενημέρωση για τις νέες τάσεις στο design.
· Ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.
· Άριστη οργάνωση και τήρηση προθεσμιών (Deadlines).
· Θετική στάση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
· Ικανότητα εργασίας σε ένα δημιουργικό περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης και προσαρμογή σε συχνές αλλαγές προτεραιοτήτων.
· Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αναζητούμε δημιουργικούς συνεργάτες με πάθος και μεράκι. Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε σχέση με τον μέσο όρο, συμμετοχές σε συνέδρια, συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση.
Αποστολή Βιογραφικών & Portfolio στο hello@ristart.gr με θέμα JGD_1.

___________________

23-1-2020

Μεγάλος όμιλος εταιριών/βιομηχανιών με εξαγωγική δραστηριότητα και ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, επιθυμεί να στελεχώσει για το τμήμα Marketing, Graphic Designer – Ref: GD20

Καθήκοντα εργασίας
• Σχεδιασμός εταιρικού διαφημιστικού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, αφίσες)
• Σχεδιαστική υποστήριξη των ενεργειών marketing της εταιρίας (π.χ. events, promo campaigns κ.λπ.)
• Δημιουργία εικαστικών για ενέργειες στα social media
• Συμμετοχή και επιμέλεια σε φωτογραφίσεις και δημιουργία εταιρικών videos
• Συμμετοχή στην υλοποίηση νέων διαφημιστικών project και concept

Προσόντα υποψήφιου
• Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση
• Σπουδές Γραφιστικής ή Εφαρμοσμένων Τεχνών
• Άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign) σε περιβάλλον Mac
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή χρήση MS Office
• Εμπειρία σε χρήση digital media
• Ενθουσιασμός, επαγγελματισμός και διάθεση για μάθηση και εξέλιξη σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ομάδα
• Δημιουργικότητα
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
Θα εκτιμηθούν οι γνώσεις σε: δημιουργία video, 3d animation, wed design, χρήση ψηφιακών εκτυπωτών

Εταιρικές παροχές
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση
• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Induction και εκπαίδευσης
• Σταθερό περιβάλλον εργασίας
• Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρία

Το βιογραφικό σας πρέπει να συνοδεύεται από το προσωπικό σας portfolio ή δείγματα προσωπικής σας εργασίας.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail lccompany.hr@gmail.com
H εταιρία μας ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Comments are closed.

ΔΙΑΦΟΡΑ 07-04-2020 [0]

Πρωτοβουλία Ελλήνων γραφιστών σχετική με το COVID-19

ΝΕΑ 05-04-2020 [0]

To πακέτο ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνει και τους designer

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 29-03-2020 [0]

Επετειακός λογότυπος για το τα 200 χρόνια από το 1821 και από την Αμερικανική Πρεσβεία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 20-03-2020 [0]

Σλοβένος γραφίστας εμπνέεται από τον COVID-19

ΝΕΑ 29-02-2020 [0]

Τρίτο Creative Survey

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20-02-2020 [0]

Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus 6

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 18-02-2020 [2]

Διαγωνισμός λογοτύπου για τα 2500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 17-02-2020 [0]

Τελευταία εβδομάδα υποβολών για τα European Design Awards 2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 14-02-2020 [0]

Η νέα ταυτότητα της Aegean

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 10-02-2020 [0]

Η Beetroot σχεδιάζει για τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασηςdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).