Αρνητική τελικά η στάση της Ένωσης Γραφιστών στη δράση Design Greece του ΟΠΕ

23-02-2011

Με επιστολή της, η οποία φέρει σημερινή ημερομηνία, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας απέρριψε έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την πρόσκληση του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία Design Greece.
Στο λεπτομερώς και με ακρίβεια διατυπωμένο σκεπτικό της, η Ένωση αναγνωρίζει το Design Greece ως «μία σημαντική κίνηση» και το ενδιαφέρον του ΟΠΕ ως θετικό, ενώ προσφέρεται να λειτουργήσει ως αρωγός, όμως πιστεύει ότι δεν έχει λόγο η δημιουργία οποιουδήποτε μητρώου επαγγελματιών και εκφράζει την άποψη ότι για την ενημέρωση της αγοράς, η υποχρέωση ανήκει στους θεσμικούς φορείς του κλάδου -και μόνο- και ότι η ίδια είναι έτοιμη να αναλάβει και τη συγκεκριμμένη υποχρέωση στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμό.
Αντιπροτείνει:
– Να ανασταλεί η καταγραφή της σχεδιαστικής κοινότητας από τον Οργανισμό
– Να συγκροτηθεί μία νέα επιτροπή με την συμμετοχή προσωπικοτήτων του χώρου της οπτικής επικοινωνίας, ακαδημαϊκών δασκάλων, επαγγελματιών (με την προϋπόθεση της μη συμμετοχής τους) και εκπροσώπων των θεσμικών φορέων (Ένωση Γραφιστών, ΕΔΕΕ)
– Να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην επιτροπή για την διερεύνηση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πρακτικών και προτύπων.

Καταλήγει δε, απορρίπτοντας την πρόσκληση του Οργανισμού για συμμετοχή εκπροσώπου της στην υπάρχουσα επιτροπή, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να νομιμοποιήσει με την παρουσία της μία διαδικασία χωρίς κανονισμό, επαγγελματική δεοντολογία και διαφάνεια και επιπλέον, καλεί τα μέλη της και ευρύτερα την κοινότητα των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας, να μην συμμετάσχουν στην διαδικασία καταγραφής, αλλά και όσους έχουν καταθέσει ήδη την αίτηση συμμετοχής να την αποσύρουν.

Η πλήρης επιστολή έχει ως εξής

23.02.2011
ΠΡΟΣ:
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου
την Διεύθυνση Μarketing και Εκθέσεων του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου
Υπ’ όψιν κ. Μένου Αγγελάκη, Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Θέσεις της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, για την πρωτοβουλία «DesignGreece»
Αξιότιμοι κύριοι,
Ενημερωθήκαμε από τον τύπο, σχετικά με την προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής σχεδιαστικής κοινότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξαγωγικού Εμπορίου, την διαδικασία, και τους όρους που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταγραφούν, ως μέρος της νέας πρωτοβουλίας του «DesignGreece».
Λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει η πρωτοβουλία σας, για τον κλάδο μας, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας -μοναδικός συλλογικός φορέας των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας- ζήτησε και ενημερώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2011 από τους εκπροσώπους του Οργανισμού σας (κ. Μένο Αγγελάκη και κ. Τέτη Περισσάκη), για ορισμένα θέματα που έχουν προκύψει και σας γνωστοποιούμε με την παρούσα επιστολή, τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας σχετικά με
την πρωτοβουλία σας, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν και αποφασίστηκαν στην ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιο της Ένωσης στις 16 Φεβρουαρίου 2011:

1.
Η Ένωση Γραφιστών πιστεύει ότι η πρωτοβουλία «DesignGreece», έτσι όπως αυτή περιγράφεται στο «όραμα» και τους «στόχους» της, είναι μία σημαντική κίνηση και είναι θετικό το ενδιαφέρον και η προσπάθεια ενός δημόσιου οργανισμού για την προώθηση του Ελληνικού σχεδιασμού, της διάδοσής του στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και την ενσωμάτωσή του στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Για την ολοκληρωτική επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας πιστεύουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Εξαγωγικού Εμπορίου, θα πρέπει να ακολουθήσει την πρακτική που ακολούθησαν άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει τον σχεδιασμό στις παραγωγικές τους πρακτικές εδώ και δεκαετίες, με την συγκρότηση ενός συμβουλίου στο πλαίσιο του Οργανισμού με την συμμετοχή των θεσμικών φορέων του κλάδου και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας έχει την πρόθεση να σταθεί αρωγός και μπορεί να συμβάλει με την εμπειρία της σε αυτή την προσπάθεια με την προϋπόθεση της υπογραφής ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό και τους θεσμικούς φορείς του κλάδου, που θα περιγράφει στόχους, χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

2.
2.1. Η Ένωση Γραφιστών πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, δεν έχει λόγο η δημιουργία οποιουδήποτε μητρώου επαγγελματιών -όπως και αυτό αν ονομάζεται-, πολύ περισσότερο όταν αυτό αξιολογείται από μία μη θεσμοθετημένη επιτροπή συναδέλφων σχεδιαστών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, και με την θέσπιση ασαφών και αυθαίρετων κριτηρίων που δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα του σχεδιασμού.
Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε και που στην χώρα μας νομοθετείται η άρση των περιορισμών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η αναφορά -με οποιονδήποτε τρόπο εγκεκριμένων επαγγελματιών μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα ενός δημόσιου οργανισμού, διαμορφώνει ανόμοιους όρους για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, να τίθενται σε πλεονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.
Η Ένωση Γραφιστών θα προασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα του κλάδου των σχεδιαστών από κάθε προσπάθεια αθέμιτου ανταγωνισμού -απ’ όπου και αν προέρχεται- και περιορισμού της επαγγελματικής ύλης των σχεδιαστών.
2.2. Η Ένωση Γραφιστών κατανοεί την ανάγκη των παραγωγικών επιχειρήσεων να έχουν στοιχεία για την επιλογή των επαγγελματιών που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Θεωρεί ότι αυτό είναι υποχρέωση των θεσμικών φορέων του κλάδου -και μόνο- και η ίδια είναι έτοιμη να αναλάβει και τη συγκεκριμμένη υποχρέωση στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμό. Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωση μας εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό για την δημιουργία προσωπικών σελίδων των σχεδιαστών, στην ύλη της ιστοσελίδας της, διαμορφώνοντας τις, μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας, και των κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς που εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του
ανταγωνισμού.

3.
3.1. Η Ένωση Γραφιστών θέλοντας να συμβάλει στην επιτυχία της πρωτοβουλίας «DesignGreece», είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία επιτροπή του Οργανισμού που θα συζητήσει από την αρχή τους όρους και τα κριτήρια για την προβολή του ελληνικού σχεδιασμού στις παραγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τις προϋπόθεσεις:
– Να ανασταλεί η καταγραφή της σχεδιαστικής κοινότητας από τον Οργανισμό
– Να συγκροτηθεί μία νέα επιτροπή με την συμμετοχή προσωπικοτήτων του χώρου της οπτικής επικοινωνίας, ακαδημαικών δασκάλων, επαγγελματιών (με την προϋπόθεση της μη συμμετοχής τους) και εκπροσώπων των θεσμικών φορέων (Ένωση Γραφιστών, ΕΔΕΕ)
– Να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην επιτροπή για την διερεύνηση των αντίστοιχων Ευρωπαικών πρακτικών και προτύπων.
3.2. Εκπρόσωποι της Ένωσης για την παραπέρα συζήτηση με τον Οργανισμό είναι οι:
κ. Δημήτρης Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η
κ. Αιμιλία Κάντα, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

4.
4.1. Η Ένωση Γραφιστών δεν αποδέχεται την πρόσκληση του Οργανισμού για συμμετοχή εκπροσώπου της στην υπάρχουσα επιτροπή, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να νομιμοποιήσει με την παρουσία της μία διαδικασία χωρίς κανονισμό, επαγγελματική δεοντολογία και διαφάνεια.
4.2. Καλεί τα μέλη της και ευρύτερα την κοινότητα των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας, να μην συμμετάσχουν στην διαδικασία καταγραφής, αλλά και όσοι έχουν καταθέσει ήδη την αίτηση συμμετοχής να την αποσύρουν.

5.
Η Ένωση Γραφιστών θα κοινοποιήσει την παρούσα επιστολή στους:
-Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
-Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
-Κλαδικούς φορείς και Επαγγελματικά Επιμελητήρια
-Ημερήσιο και Κλαδικό Τύπο
και θα την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, ξεκινώντας ένα ανοικτό διάλογο με τους σχεδιαστές.
Με εκτίμηση
Για την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ‘10-’12
Αιμιλία Κάντα
Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ‘10-’12

31 Responses

 • Χάρης Τσέβης

  Πιστεύω πως πράττει σωστά. Ας γίνονται κάποια στιγμή τα πράγματα με κάποια σειρά.

 • οnoma

  άρνηση μεν, προοπτικές συνεργασίας δε.

  Θεωρώ πως είναι ευκαιρία η ΕΓΕ να υποστηρίξει το ρόλο της και αυτός να έχει αντίκτυπο. Οι εξαιρετικοί επαγγελματίες/συνάδελφοι, οι οποίοι όπως μας ενημερώνει ο ΟΠΕ δέχτηκαν να είναι στην επιτροπή αξιολόγησης έχουν την ευκαιρία να αποσυρθούν και αυτοί από την διαδικασία μέχρι νεοτέρας, μόνο έτσι πιστεύω θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

  Βέβαια τίθεται και το ζήτημα κατά πόσο ασπάζονται αυτά που ανακοίνωσε η ΕΓΕ για να αποχωρήσουν, αλλά θεωρώ πως από την στιγμή που μας εκπροσωπεί, οφείλουν να την στηρίξουν,

 • dionysis livanis

  Διαφωνώ!

  Διαφωνώ για πολλούς λόγους με αυτή την απόφαση της Ένωσης (την οποία σέβομαι και υποστηρίζω) αλλά δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο τώρα να τα αναπτύξω. Σε γενικές γραμμές όμως έχω να πω πως:

  • Η πρωτοβουλία του ΟΠΕ είναι σημαντική και αφού το αναγνωρίζουμε όλοι καλό θα ήταν να την υποστηρίξουμε.

  • Η επιτροπή που έχει ανακοινωθεί απαρτίζεται από ανθρώπους που εμπράκτως έχουν αποδείξει ότι ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Εμπιστεύομαι λοιπόν, πολύ περισσότερο αυτούς και ας είναι “ανταγωνιστές” μου, παρά μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από Ακαδημαϊκούς (μα, δεν έχουμε ακαδημαϊκούς για τη γραφιστική στην Ελλάδα… δεν έχουμε πανεπιστήμιο), εκπρόσωπο της Ένωσης (που έχει ψηφιστεί από 50-100 άτομα – όχι αυτό δεν είναι μομφή κατά της Ένωσης, απλά αποτυπώνω την πραγματικότητα) και από επαγγελματίες που όμως δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν οι ίδιοι σε αυτό το “database”, δεν το θεωρούν δηλαδή σημαντικό ή άξιο συμμετοχής.

  • Πιστεύω ότι η επιτροπή που υπάρχει ήδη (με όποιον τρόπο και να συστάθηκε) μπορεί να συμβουλέψει σωστά τον ΟΠΕ, έτσι ώστε αποτελεσματικά να προβληθεί η ελληνική γραφιστική.

  • Δεν πιστεύω ότι η Ένωση είναι περισσότερο αρμόδια από τον ΟΠΕ για μια τέτοια δουλειά. Να συστήσει δηλαδή στους Έλληνες επιχειρηματίες την αξία του design και ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν καλά.

  • Θεωρώ επίσης ότι, όχι μόνο ο ΟΠΕ, όχι μόνο η Ένωση, αλλά οποιοσδήποτε (μέχρι και ιδιώτης) θα μπορούσε να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Αν το κάνει καλά θα έχει και αξία, εάν όχι, θα αποτύχει από μόνο του χωρίς να χρειαστεί κανενός είδους παρέμβαση από επίσημους εκπροσώπους των γραφιστών κ.ά..

  • Η λογική ότι μόνο η Ένωση και μόνο επιτροπές από ακαδημαϊκούς και διάφορους συμβούλους είναι σε θέση να κρίνουν και με κάποιο τρόπο να εκπροσωπήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινότητας, μπορεί να καταλήξει και στο συμπέρασμα ότι κακώς γίνονται τα ΕΒΓΕ από την Graphopress η οποία αναθέτει “αυθαίρετα” σε επαγγελματίες designers (οι οποίοι συνήθως συμμετέχουν στα ΕΒΓΕ – τις προηγούμενες ή τις επόμενες χρονιές) να κρίνουν το έργο των συναδέλφων τους. (Αλήθεια, πόσο πίσω θα ήμασταν αν περιμέναμε η ΕΓΕ να οργανώσει βραβεία;)

  • Το να καταθέσεις τη δουλειά σου και να αξιολογηθεί, και αν γίνει δεκτή να μπει σε μια λίστα και να προωθηθεί, αυτό δεν είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Αυτό είναι θεμιτός ανταγωνισμός.

  • Τέλος, πιστεύω ότι η Ένωση θα πρέπει πια να γίνει πιο ενεργή. Ναι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και εάν διαφωνούμε να το δηλώνουμε αλλά θα πρέπει να έχουμε επίσης και προτάσεις και πρωτοβουλίες και έργο χειροπιαστό και μετρήσιμο. Γιατί, ναι, και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να το είχε κάνει η Ένωση αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανε.

  (Τελικά έγραψα περισσότερα από όσα υπολόγιζα ότι θα γράψω…)

 • MarkG

  η Ενωση ισως πρεπει να αναρωτηθει γιατι τα μελη της που ειναι μελη της επιτροπης του ΟΠΕ δεν εκριναν σκοπιμο να την ενημερωσουν…

 • Χάρης Τσέβης

  Ο Διονύσης έχει σίγουρα κάποια point.
  Αλήθεια είναι πως κι η ΕΓΕ να διοργάνωνε κάτι τέτοιο πάλι μπορεί να είχαμε αστειότητες.
  Και έχει δίκιο πως αν ήταν να το κάνει θα το είχε κάνει.
  Αλήθεια είναι πως τα ονόματα της επιτροπής είναι σοβαρά.
  Αλήθεια είναι πως πρέπει να εμπιστευτούμε τους ανταγωνιστές μας.

  Όμως:

  Είναι εξίσου αλήθεια, πως κανείς δεν μας έχει απαντήσει πώς επιλέχθηκαν, από ποιόν και με ποια κριτήρια οι καλοί αυτοί συνάδελφοι.
  Είναι εξίσου αλήθεια πως κανείς δεν εγγυάται πως αυτό που θα κάνει ο ΟΠΕ θα είναι απαραίτητα σοβαρό. Ούτε καν πως θα γίνει δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς.
  Είναι επίσης αλήθεια πως οι κρατικές πρωτοβουλίες συνήθως γίνονται για να βολευτούν κάποιοι και να σπαταληθεί χρήμα των φορολογουμένων (Ελλήνων ή Ευρωπαίων).

  Πείτε με ό,τι θέλετε όμως αν ο ΟΠΕ αποφάσιζε να αυτοκαταργηθεί και το κόστος λειτουργίας του γινόταν έκπτωση στους φόρους μας ή των επιχειρήσεων που θα συνεργαζόμασταν θα είχαμε απείρως πιο θετικό αποτέλεσμα.
  Καταλαβαίνω πως μπορεί να μην αρέσει αυτό σε όσους έχουν σχέση με το θέμα, αλλά δυστυχώς ισχύει στο ακέραιο.

  Αν πάντως δεν έχουμε ελπίδα και το κράτος μας αποφασίσει να χαλάσει κι άλλα χρήματα σε επιτροπές και καταγραφές, πιστεύω πως θα ήταν καλό να γίνουν κάποια πράγματα σωστά.

  Ιδανικά λοιπόν για μένα ο ΟΠΕ θα έπρεπε να καταργηθεί. Αν δεν καταργηθεί θα έπρεπε να κοστίζει το ελάχιστο και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές σχετικά με την προώθηση του design στην ΕΓΕ και όποιες άλλες συλλογικότητες έχουμε.

  Κλείνοντας, να πω πως το επιχείρημα της Graphopress και των ΕΒΓΕ δε στέκεται παρά μόνο από την ανάποδη. Η Graphopress είναι ένας ιδιώτης που πήρε τα δικά του ρίσκα με τα δικά του χρήματα και πόρους. Δεν το έκανε με τα δικά μας. Και παρόλα αυτά βασίστηκε στην ICOGRADA και την ΕΓΕ για τεχνογνωσία και ας ήταν η ΕΓΕ τότε ένα ανέκδοτο.

 • Γιώργος Κυριαζής

  Εμένα, γιατί μου δίνεται η αίσθηση ότι η Ένωση γκρινιάζει μόνο και μόνο επειδή αισθάνεται ότι κάποιος “μπήκε στα χωράφια της” και κάνει τη δουλειά που δεν κατάφερε να κάνει εκείνη;
  Αντί να απορρίπτει, θα έπρεπε να μπει ΜΕΣΑ και να εξασφαλίσει ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει.
  Αντί αυτού όμως, νομίζω ότι “πουλάει και μαγκιά” προσπαθώντας να δείξει στα μέλη της (και τα εν δυνάμη μέλη της) ότι ορθώνει το ανάστημά της ενάντια σε έναν κρατικό οργανισμό.

 • Νίκος Πατούνας

  Επίσης, η “Ένωση Γραφιστών Ελλάδας” μπορεί να είναι ο μοναδικός Σύλλογος, αλλά δεν είναι ο “μοναδικός συλλογικός φορέας των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας” όπως αναφέρει στην επιστολή της.
  Και δηλώνω τη συμφωνία μου με το Διονύση Λιβάνη σε όλα όσα λέει παραπάνω.

 • onoma

  Ο σκοπός της δημόσιας κουβέντας που ξεκίνησε (κατά σειρά) από το σχολιασμό εδώ των ανακοινώσεων του ΟΠΕ και σε συνέχεια της αντίδρασης της ΕΓΕ, δεν είναι ούτε να φαγωθούμε ούτε να βάλει ο ένας κατά του άλλου.

  Ήδη νομίζω ότι με το ύφος της η ΕΓΕ στην ανακοίνωσή της, είναι προφανές ότι δεν λέει ένα ξερό όχι, στην γενικότερη διάθεση αρνητισμού, ούτε γκρινιάζει απλά για να γκρινιάζει, νομίζω κε Κυριαζή την αδικείτε. Είναι πολύ πιο ουσιαστική η ανακοίνωσή της.Πιστεύω ως πρώτη αντίδραση εκδόθηκε η ανακοίνωση, σε δεύτερη φάση αν υπάρξει σημείο συνάντησης μεταξύ ΕΓΕ και ΟΠΕ αφήνεται το ενδεχόμενο να συνεχίσουν μαζί…οπότε ας μην προτρέχουμε στα συμπεράσματα.

  Από την άλλη είναι αλήθεια ότι όντως δεν κατάφερε να κάνει αυτή πρώτη αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε ότι ενώ η κίνηση του ΟΠΕ είναι προς την σωστή κατεύθυνση είχε στραβή αρχή. Ο κος Λιβάνης έχει σε πολλά σημεία δίκιο, αλλά γενικά ως τοποθετήσεις. Η ΕΓΕ είναι σαφώς πιο αρμόδια στο να συστήσει στους Έλληνες επιχειρηματίες το ελληνικό design, ισχύει όμως η πικρή αλήθεια ότι η ΕΓΕ όπως είναι τώρα είναι και αδύναμη αλλά και δεύτερη(σε αντανακλαστικά)! Βέβαια επιτρέψτε μου να κρατήσω μία επιφύλαξη πως αυτή η απαίτηση που έχουμε από την ΕΓΕ να είχε πάρει πρώτη την πρωτοβουλία, δεν ξέρω τι ανταπόκρισης θα τύχαινε, καθώς δεν έχει τις “πλάτες του κράτους” όπως έχει ο ΟΠΕ τώρα!!! Οπότε μήπως κροκοδείλια τα δάκρυά μας?

  Και εγώ προβληαμτίζομαι γιατί τα μέλη της ΕΓΕ που είναι στην επιτροπή δεν ενημέρωσαν την ΕΓΕ(κατά δήλωσή της) αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Πάμε παρακάτω, δεν είπε κανείς να μην είναι αυτή η επιτροπή, άλλα σημεία χωλένουν! Ελπίζω στην νηφαλιότητα και την δημιουργική αντίδραση μεταξύ των συναδέλφων. Πιο τυφλός δεν θέλει το φως του?

  Εύχομαι να συναντηθούν ΕΓΕ και ΟΠΕ και να συμφωνήσουν στα σημεία.

 • m. Damirali

  Ευχομαι να υπάρξει αμοιβαίος συμβιβασμός και από οι δύο πλευρές.

  ναι είναι σημαντικό
  μας αφορά όλους μας !
  ας γίνει όσο πιο σωστά γίνεται.

  Θα ήθελα να “κοπιάρω” ξανά το εξής:
  “Γιατί τα μέλη της ΕΓΕ που είναι στην επιτροπή του “designGreece” δεν ενημέρωσαν την ΕΓΕ(κατά δήλωσή της) “???

 • Γιώργος Κυριαζής

  Έχω τρεις ειλικρινείς απορίες και αν κάποιος απαντήσει έστω και μία από αυτές θα το εκτιμήσω
  1. Λέτε και ξαναλέτε “Γιατί τα μέλη της ΕΓΕ που είναι στην επιτροπή του “designGreece” δεν ενημέρωσαν την ΕΓΕ;“ Μπορείτε να ονομάσετε ΠΟΙΑ μέλη της επιτροπής είναι και μέλη της ΕΓΕ;
  2. Κάποιος έγραψε ότι η ΕΓΕ δεν είναι ο “μοναδικός συλλογικός φορέας των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας”. Αληθεύει; Έχουμε κι άλλους(!!!;;;). Ποιους;
  3. Στο κάτω-κάτω ΠΟΙΑ είναι η ΕΓΕ που οφείλει ο ΟΠΕ να συμβουλεύεται; Ποιους εκπροσωπεί; Τα 100-200 μέλη της (σ’ ένα σύνολο πολλών χιλιάδων σχεδιαστών); Και αυτό ΔΕΝ το λέω σαν μομφή για την ΕΓΕ. Το λέω σαν μομφή για την σχεδιαστική κοινότητα που ΔΕΝ τη στηρίζει. Ο ΟΠΕ είναι ένας οργανισμός που έχει κάποιο έργο (μικρό-μεγάλο δεν το ξέρω). Προσπαθεί να βοηθήσει τις Ελληνικές εταιρίες να κάνουν εξαγωγές. Έχει γραφεία, έχει προσωπικό (σύμφωνοι πολλοί απ’ αυτούς θα είναι χαραμοφάειδες που τους πληρώνουμε ΕΜΕΙΣ γιατί τους έβαλαν εκεί τα κόμματα). Έχει υπόσταση. Η ΕΓΕ ΤΙ έχει (σαν μέλη, σαν έργο) ώστε να “απαιτεί” να την παίζουν; Και πολύ είναι που της απευθύνει το λόγο ο ΟΠΕ. Και υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή είμαστε ΟΛΕΣ εκείνες οι χιλιάδες των σχεδιαστών που δεν συσπειρωνόμαστε γύρω από την Ένωσή μας.
  Μέχρι να το κάνουμε αυτό, δε θα έπρεπε να γκρινιάζουμε που δεν μας παίζουν. Αντίθετα θα έπρεπε να είμαστε ευγνόμονες που ασχολούνται με το επάγγελμά μας.

 • Λουκία

  Για την ερώτηση #1 δεν ξέρω
  για τη #2 ο Νίκος, μάλλον εκ θέσης (ως admin) μιλά για το vcdc. Το κατά πόσο βέβαια το vcdc (του οποίου είμαι μέλος και το οποίο ευγνωμονώ) είναι “φορέας” είναι άλλη συζήτηση…
  για το #3 συμφωνώ μαζί σου. Και πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι: Σκοπός είναι να προωθηθεί το design στις επιχειρήσεις. Αυτό ποιος είναι σε θέση να το κάνει; Ο ΟΠΕ έχει τις επιχειρήσεις ως “πελάτες” του. Έχει βάσεις δεδομένων και έχει τα μέσα να επικοινωνήσει μαζί τους. Η ΕΓΕ, αν υποθέσουμε ότι προσπαθήσει να κάνει την ίδια δουλειά (που ως τώρα δεν το έχει κάνει) πώς θα το πετύχει; Σε ποιους θα πάει να μιλήσει και πώς θα τους μεταφέρει τα μηνύματα;

 • golfis

  Επιτέλους είπε κάποιος να ασχοληθεί με τον τομέα μας
  (ότι φορέας και να είναι αυτός)
  και του βάλαμε τρικλοποδιά στο πρώτο βήμα.
  Ετσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα θα περιμένουμε να ξαναπάρει
  το κράτος πρωτοβουλία πολύ, πάρα πολύ καιρό ακόμα.
  Λυπάμαι 🙁

 • Michael Ochs

  I don’t understand all this hassle. To me it seems, that as almost always, instead of taking advantage of opportunities, everybody discusses about how things should have been made better, with the result that in the end of the day nothing really changes in this country!

  If we look at examples from other countries for instance Germany, we see that elsewhere similar things have happened in the past, with great success.

  The german design council was created as an initiative from the German Federal Parliament (in 1953) to support german economy with helping to implement design as an economic- and cultural factor. Nowadays it is one of (! – not the only one!) leading competence centres for design in Germany. Design Associations such as AGD – Allianz Deutscher Designer e.V. or the BDG – Berufsverband der Kommunikationsdesigner and others co-exist and offer all kind of other and/or additional services for designers.

  Where is the problem?

  As a German who has worked in both countries, I know that Greece is not Germany. And no one ever wishes that – for various reasons! But we have to open our minds and not fight against every attempt that is not the idea of ones own.

  Pluralism is good and necessary for our business!

 • Λουκία

  Συμφωνώ με τους δύο πιο πάνω!
  Δηλαδή, ΑΝ υποθέσουμε ΑΝ ο ΟΠΕ μας σειχτηρήσει και πει “Δε γαμ$&#@* κι εσείς κι ο γρύλος σας” η ΕΓΕ θα είναι ευχαριστημένη; Θέλω να ακούσω κάποιον από το ΔΣ της ΕΓΕ να μου απαντά σε αυτή την ερώτηση.
  Πήγε δηλαδή για ΠΡΩΤΗ φορά ένας επίσημος κρατικός φορέας να κάνει κάτι για το design σε αυτή τη γ@#$χώρα και πέσαμε να τους όλοι να τους φάμε, αντί να κάνουμε το σταυρό μας;

 • Χάρης Τσέβης

  Στη χώρα μας οι εταιρίες πληροφορικής ανανεώνουν τα σάιτ του όταν η κυβέρνηση δίνει επιδότηση. (Ω Ναι!)
  Στη χώρα μας οι εξαγωγές θεωρούμε πως χρειάζονται επιδότηση από το κράτος.
  Στη χώρα μας οι κρατικοί οργανισμοί αποφασίζουν για τους επαγγελματίες ερήμην τους.
  Στη χώρα μας ο καβγάς γίνεται για το πάπλωμα…

  Κι ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί χρεοκοπήσαμε;

  Δεν έχω τίποτε με τον ΟΠΕ. Αδιαφορώ πλήρως για το αν θα είναι ο α ή ο β στην επιτροπή και αν θα εγκρίνει τη δουλειά του οποιουδήποτε. Έχει όμως πάντα ενδιαφέρο να μάθει κανείς πώς αποφασίζει ο κάθε κρατικός υπάλληλος για μας.

  Από εκεί και πέρα προσωπικά δεν περιμένω τίποτε από τον ΟΠΕ ή το κράτος. Διότι οι διάφοροι ΟΠΕ είναι μέρος του προβλήματος. Όχι της λύσης. Είμαι στο χώρο αυτό 20+ χρόνια. Κανένας ΟΠΕ δε με βοήθησε.
  Ούτε καμμία Ένωση. Με βοήθησαν μερικοί φίλοι κι αυτό ήταν θετικό.
  Πιστεύω πως το κράτος πρέπει να έχει ελάχιστο ρόλο στην επιχειρηματικότητα διότι την κάνει μαλθακή. Αυτό έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμη να το καταλάβουμε.

  Καταλαβαίνω πως κάποιοι ζουν από όλα αυτά, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Το ότι χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει για αυτό είναι κι αυτό μέρος της αιτίας που η Ελλάδα φαλήρησε.

  Δε συμμετείχα στη ζύμωση της Ένωσης για την παραπάνω απόφαση. Τη θεωρώ όμως συνετή. Ούτε αυθάδης υπήρξε, ούτε γκρινιάρα. Θεώρησε πως έχει επιχειρήματα και τα εξέθεσε.

  Καλές δουλειές σε όλους.

 • Παν. Λουτράρης

  Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω την αντίδραση ορισμένων συναδέλφων στην ανακοίνωση της Ένωσης. Ορισμένοι μάλιστα μου δίνουν την εντύπωση ότι άλλα διάβασαν και άλλα κατάλαβαν (ίσως αυτά που ήθελαν να καταλάβουν). Ας δούμε λίγο πιο συνοπτικά αυτά που λέει η Ένωση:

  1. Επικροτεί την πρωτοβουλία και δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει.

  2. Διαφωνεί όχι με την πρωτοβουλία αυτή καθεαυτή, αλλά με τον τρόπο που υλοποιείται και κυρίως με τη λογική του “μητρώου” (όπου κάποιοι προκρίνονται και κάποιοι κόβονται με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια)

  3. Αντιπροτείνει τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα ορίσει τα αντικειμενικά κριτήρια (όχι που θα κάνει κρίση των συναδέλφων) για την συμμετοχή των συναδέλφων στην πρωτοβουλία αυτή

  4. Απορρίπτει τη συμμετοχή της στη διαδικασία όπως αυτή πάει να υλοποιηθεί.

  Στα παραπάνω, δεν βλέπω κάποιου είδους ουσιαστική διαφωνία από τους αντιδρώντες. Βλέπω όμως ο καθένας να λέει το κοντό και το μακρύ του για το αν η Ένωση είναι ο μόνος συλλογικός φορέας των συναδέλφων ή όχι, αν η Ένωση έχει πολλά ή λίγα μέλη, αν η πρωτοβουλία μπορεί να υλοποιηθεί από την Ένωση, από ιδιώτη ή από τον ΟΠΕ, για το αν τα μέλη της διορισμένης επιτροπής στον ΟΠΕ ενημέρωσαν την Ένωση ή όχι (κανένας βέβαια δεν μπήκε στον κόπο να αναρωτηθεί αν οι συνάδελφοι αυτοί είναι μέλη της Ένωσης) και γιατί δεν το έκαναν και για το αν οποιοσδήποτε Δημόσιος φορέας ‘παίζει’ την Ένωση ή όχι (χωρίς φυσικά να αναφέρουν ότι ο ευρύτερος επαγγελματικός φορέας του χώρου της επικοινωνίας, η ΕΔΕΕ είναι επίσης απούσα… “τυχαίο; δε νομίζω…”).

  Όταν λοιπόν οι διαφωνούντες συνάδελφοι ξεπεράσουν τα όποια συμπλέγματά τους και βρουν σε τι ακριβώς διαφωνούν με την ανακοίνωση της Ένωσης, ας μας ενημερώσουν…

 • Τάσος Παπαϊωάννου

  Ο Παναγιώτης Λουτράρης, από πάνω σχόλιο, συνοψίζει άριστα την θέση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας απέναντι στο DesignGreece… Μένει να δούμε τώρα πως τα που θα πάει το όλο πράγμα…

 • Τσούτης Νίκος

  (σε συνέχεια του Λουτράρη Π. και Παπαϊωάννου)

  ο ΟΠΕ έκανε πρόταση στην Ένωση Γραφιστών Ελλάδας να συμμετάσχει ένας αντιπρόσωπος της στην επιτροπή μετά τη πρωτοβουλία που πήρε, η Ένωση, να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους συγχαρεί αρχικά για τη πρωτοβουλία και να τονίσει τα κενά της διαδικασίας με σκοπό τη διαφάνεια της διεξαγωγής του project.

 • Λεωνίδας Γραικός

  Συμφωνώ περισσότερο με τον Michael Ochs.
  Είμαι μόλις εικοσιτεσσάρων χρονών και αυτό που βλέπω στην χώρα μου συνέχεια είναι ότι οι Έλληνες μαλώνουν για την μερίδα του λέοντος.
  [ποιος θα είναι ο πιο κερδισμένος] Ως ποτέ;

 • Anonynus

  A ρε, Καρλόπουλος που σας χρειάζεται!!

 • Ανδρέας Αλεξανδρίδης

  (aka onoma, είπα να αποκτήσω και επώνυμο)

  @Λεωνίδας , Μα πραγματικά στο φάγωμα θα καταλήξουμε αν συνεχιστεί αυτό το βιολί. Που είδατε τον τσακωμό?! Μία υγιέστατη διαδικασία διαλόγου πυροδοτήθηκε, που όλοι ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει υπέρ του κλάδου, (ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του), αφού όλοι συμφωνούμε για την χρησιμότητα αλλά και το θετικό αυτής της πρωτοβουλίας.

  Είμαι από αυτούς που θεώρησαν αυτονόητο ότι τα μέλη της επιτροπής/ συνάδελφοι, θα είναι και μέλη της ΕΓΕ, οπότε απορούσα γιατί δεν ενημέρωσαν την ΕΓΕ. Το ενδεχόμενο να μην είναι μέλη της, με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Γιατί να μην είναι? (αυτό όμως είναι δευτερεύον θέμα και έχει να κάνει με την θέση της ΕΓΕ τώρα// δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ΕΓΕ ήρθε δεύτερη και τρέχει)

 • Dennis Spearman

  Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ / στην κώχη τούτη την μικρή,
  σ΄ όλην τη γη την χάλασες_
  Προειδοποιητικός Καβάφης_

 • Παν. Λουτράρης

  @ Λεωνίδας και Ανδρέας: Η Ένωση δεν μαλώνει με κανένα (και ακόμα περισσότερο για τη “μερίδα του λέοντος”, αφού ούτε επιχορηγήσεις παίζουν από τη διαδικασία, ούτε οι θέσεις της Επιτροπής είναι έμμισθες). Απορώ πώς σας έρχονται αυτές οι φαεινές ιδέες…

  Σχηματικά αν το δούμε, ήρθε μια μέρα ο ΟΠΕ και είπε: “Βρήκα το φάρμακο για τον πονόδοντο. Θα βγάζουμε το δόντι που πονάει με μία μέθοδο Χ.” Χάρηκαν οι πονεμένοι παροικούντες τη γραφιστική Ιερουσαλήμ και άρχισαν να πανηγυρίζουν. Βρέθηκαν και κανα-δύο και είπαν “ρε παιδιά, το βγάλσιμο του δοντιού θέλει αναισθησία”, αλλά δεν τους άκουσε και κανένας. Έμαθε η ΕΓΕ που είναι πτυχιούχος οδοντίατρος τα κατορθώματα του ΟΠΕ και είπε: “Ε, όχι και να βγάζουμε τα δόντια του κόσμου στα καλά καθούμενα, εν έτει 2011. Υπάρχουν και τα σφραγίσματα και οι απονευρώσεις”. Κάποιοι, που δεν συμπαθούν και πολύ τους οδοντιάτρους, άρχισαν να λένε: «Και το σφράγισμα θέλει αναισθησία», ή «το λέει για να πάμε στο ιατρείο της», ή «από ποιό Πανεπιστήμιο πήρε πτυχίο η ΕΓΕ», ή το πιο πετυχημένο «είμαι κι εγώ οδοντίατρος από το πανεπιστήμιο του Νότιου Πόλου.. Εγώ θα σας πω το φάρμακο για τον πονόδοντο». Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν δηλαδή. Αφού λοιπόν δεν σας αρέσουν τα σφραγίσματα και οι απονευρώσεις, να πάτε στον ΟΠΕ να σας ξεδοντιάσει… Δεν σας κρατάει κανένας! Μόνο, αν θα μείνετε χωρίς κανένα δόντι από τις πολλές εξαγωγές, μην θυμηθείτε τότε να πείτε στην ΕΓΕ “έλα να δούμε πώς θα βάλουμε καμιά μασέλα ή κανένα εμφύτευμα”. Η ΕΓΕ, όταν έπρεπε να μιλήσει (έστω και απρόσκλητη) μίλησε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεών του.

 • Γιώργος Κυριαζής

  Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον μένω ικανοποιημένος από το επίπεδο της συζήτησης εδώ μέσα. Μπράβο σε όλους που μιλούν συγκρατημένα, λογικά και με επιχειρήματα, αποφεύγοντας προσωπικές εντάσεις. Όσο κι αν αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, επειδή έχω παρακολουθήσει συζητήσεις, ξέρω ότι δεν είναι αυτονόητο.
  Ακόμα με ευχαριστεί να βλέπω πολλούς επώνυμους συναδέλφους μας (δεν είναι ένας και δύο) που όλοι γνωρίζουμε από τη δουλειά τους να δείχνουν το ενδιαφέρον να μοιραστούν τις απόψεις τους με την κοινότητα.
  Στο δια ταύτα, νομίζω ότι η άποψη που με εκφράζει περισσότερο είναι αυτή του Michael Ochs (επίσης εξαιρετικού σχεδιαστή).
  Σ’ όλο τον (πολιτισμένο) κόσμο βλέπουμε διάφορους οργανισμούς (αλλά και ιδιώτες) να προσπαθούν να βοηθήσουν με τον τρόπο που μπορούν ένα σκοπό. Δεν είναι ανάγκη κανένας να έχει ούτε το μονοπώλειο, ούτε καν την πρωτοκαθεδρία. Ας κάνει ο καθένας ότι μπορεί… Αν δεν αξίζει, η ίδια η κοινότητα θα τον κάνει στην άκρη (θυμάται κανείς ένα ανέκδοτο με το όνομα “Hellenic Design Institute”???).
  Ο κ. Τσέβης (που τη δουλειά του θαυμάζω) εκφράζει μια άποψη λίγο απόλυτη και μηδενιστική. “Όοοοολο το κράτος και όοοολοι οι θεσμοί του είναι κακοί και για πέταμα”. Ακόμα κι αν πράγματι, έτσι είναι ο κανόνας, εγώ θέλω να είμαι θετικός και τουλάχιστον να περιμένω να βλέπω ένα δείγμα γραφής πριν καταδικάσω κάτι.
  Πιστεύω ότι αν έχουμε μια στάση διαλλακτική και βοηθήσουμε, μπορεί ο ΟΠΕ να μας φανεί χρήσιμος. Αν δεν τα καταφέρει, εδώ είμαστε να τον καταδικάσουμε. Σαν συμπέρασμα θα ήθελα να πω ότι θα προτιμούσα να δω την ΕΓΕ δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία και όχι απέναντί της.
  Σας ευχαριστώ όλους για την προσφορά σας σε αυτό το διάλογο.

 • Χάρης Τσέβης

  Αγαπητέ Γιώργο Κυριαζή,
  γιατί χαλάς το κλίμα, που ισχυρίζεσαι πως εξαίρεις;
  Πού ακριβώς διάβασες από μένα πως “Όοοοολο το κράτος και όοοολοι οι θεσμοί του είναι κακοί και για πέταμα”;
  Προφανώς πουθενά.
  Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μη βάζεις και μάλιστα σε εισαγωγικά (λες κι είναι δικό μου ρητό) λόγια στο στόμα μου.

  Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες ούτε κατά των θεσμών είμαι, ούτε κατά του κράτους. Δεν έχω ιδεοληψίες και δεν πιστεύω σε ιδεολογήματα αλλά στην πράξη. Αν στην πράξη το κράτος βοηθούσε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ή αλλού θα ήμουν οπαδός του.
  Αν εσύ το πιστεύεις ή το ελπίζεις καλώς πράττεις.
  Συμβαίνει όμως αυτό;

  Είμαι κατά της παρέμβασης κάποιου κρατικού οργανισμού σε ένα χώρο που δεν γνωρίζει με αδιαφανείς διαδικασίες. Έχω κάνει μερικές ερωτήσεις και απάντηση δεν έχω πάρει.
  Δεν περιμένω κι όλας βέβαια διότι απλά δεν ελπίζω σε τέτοια.

  Ο Michael μιλάει για μια σειρά φορείς που ούτε κρατικοί είναι, ούτε διορισμένοι χωρίς διαδικασίες. Θα μπορούσα κι εγώ να προσθέσω άλλους από άλλες σοβαρές χώρες. Αλλά όλα αυτά τα ξέρουμε.
  Ο ΟΠΕ δεν είναι german design council oύτε AIGA. Ο ΟΠΕ είναι ένας οργανισμός που απλά κοστίζει. Αν θέλει να βοηθήσει το design γιατί παρακάμπτει την ΕΓΕ, το VCDC, το Hegrade, το ΗDI κι ό,τι άλλο έχει η γραφιστική κοινότητα; Αν εσένα σε εκφράζει αυτό εμένα όχι.
  Θα μπορούσε άνετα να καθίσει σε κάποιο τραπέζι με όλους αυτούς και να μάθει. Κυρίως θα μπορούσε, όπως το german design council να είναι απλά αρωγός μιας προσπάθειας ενός κλάδου κι όχι να τον καπελώνει, όπως συμβαίνει τώρα.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως χάνουμε την ουσία λίγο. Δεν έχουμε καταλάβει καλά.
  Αν έρθει ένας κρατικός οργανισμός και επιλέξει τον α ή τον β συνάδελφο ως καλό και προτεινόμενο αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Ή μήπως όχι;
  Αν θέλουμε την προώθηση του design αυτό θα πρέπει να γίνει όχι με αδιαφανείς διαδικασίες αλλά με διαφάνεια.
  Αν θέλουμε επίσης τόνωση των εξαγωγών μπορούμε να πάψουμε να κοστίζουμε σε αυτές. Εκεί το κράτος απλά κοστίζει υπέρογκα και προσφέρει ελάχιστα ως τίποτε.

  Σε προσωπικό επίπεδο ελάχιστα με ενδιαφέρει η περίπτωση του συγκεκριμένου μητρώου. Έστειλα τη συμμετοχή μου κυρίως από περιέργεια. Ειλικρινά δεν περιμένω από τον ΟΠΕ να με βοηθήσει.
  Είμαι από αυτούς που κάνει εξαγωγές. Σχεδόν αποκλειστικά δουλεύω με το εξωτερικό. Το κράτος και τους ΟΠΕ τους πληρώνω καθημερινά λοιπόν πανάκριβα μέσα από τους φόρους μου. Αν καταργούνταν και μείωναν την φορολογία θα είχαμε ανάπτυξη. Απλά πράγματα. Με 40 – 65% εφορία που φτάνει να πληρώνει μια Ελληνική επιχείρηση οι επιχειρήσεις φεύγουν από τη χώρα και το Ελληνικό design δεν είναι ανταγωνιστικό. Ή μήπως λέω ψέμματα;
  Εδώ στους εξαγωγείς βιοτέχνες δεν επιστρέφεται καν το ΦΠΑ.
  Εμείς δε οι εξαγωγείς παροχείς υπηρεσιών απλά δεν συμμετέχουμε στο ευεργέτημα της επιστροφής ΦΠΑ. Αντίθετα, ο ΦΠΑ που πληρώνουμε στην Ελλάδα δεν συμψηφίζεται με τίποτε.

  Καλή η κουβέντα για τη Γερμανία, αλλά είναι άσχετη με την Ελληνική πραγματικότητα. Κι εμένα θα μου άρεσε να ζω εκεί. Ζω όμως στην Ελλάδα. Και σε αυτή το κράτος κι οι διάφοροι ΟΠΕ απλά κοστίζουν. Τους πληρώνω καθημερινά με τα μισά μου έσοδα.
  Αν ήθελαν να βοηθήσουν το design ας κατέβαζαν το ΦΠΑ μερικές μονάδες για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ας κατέβαζαν τη φορολογία σε όποιον εξάγει design. Να δεις τι τόνωση θα υπήρχε.

  Από εκεί και πέρα, παρότι δε διατηρώ ελπίδες, δε θα με στεναχωρούσε να έχω λάθος κι ο ΟΠΕ να δημιουργήσει ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Θα το χαιρόμουν κι όλας. Οι απόψεις μας δεν είναι για να μένουν ακλόνητες. Απλά δεν πιστεύω πως η πορεία μέχρι τώρα είναι η σωστή.
  Θεωρώ μάλιστα πως όσοι υπερασπίζεστε την προσπάθεια την πέφτετε στην ΕΓΕ εντελώς άδικα. Η ΕΓΕ δε φτάνει σε αυτά που λέω εγώ. Μιλάει συμβιβαστικά και απόλυτα συνετά. Θα ήταν καλό να την στηρίζατε. Στο τέλος τέλος η ΕΓΕ είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται συνεχώς προοδευτικά. Σε πλήρη αντίθεση με το Ελληνικό κράτος.

  Καλημέρες.

 • Παν. Λουτράρης

  @Γ. Κυριαζής

  Πάμε πάλι: Η Ένωση ούτε μονοπώλια, ούτε χρήματα, ούτε πρωτοκαθεδρίες, ούτε κάτι άλλο διεκδίκησε από κανέναν. Θα ήθελα πολύ να μου πεις σε ποιο σημείο της ανακοίνωσης φαίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης η Ένωση δεν είπε καθόλου ότι απορρίπτει την πρόθεση ή την πρωτοβουλία του ΟΠΕ συνολικά. Αυτό θα ήθελα επίσης να μου εξηγήσεις πού φαίνεται στην ανακοίνωση.

  Βλέπω λοιπόν, ότι όσοι διαφωνούν με την ανακοίνωση της Ένωσης, διαφωνούν με πράγματα που η Ένωση ποτέ δεν είπε. Άρα με τι ακριβώς διαφωνούν; Με πράγματα που ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι είπε η Ένωση; Αλήθεια, μπήκαν καθόλου στον κόπο να διαβάσουν την ανακοίνωση, ή απλά αρκέστηκαν στο να διαβάσουν τον τίτλο του άρθρου πριν αρχίσουν να λένε ότι τους κατέβει;

  Σχεδιαστές Οπτικής Επικοινωνίας κατά τα άλλα… Μόνο που απ’ ότι φαίνεται η Οπτική έφαγε την Επικοινωνία…

 • Γιάννης

  Το θέμα δεν είναι πως θα βοηθηθεί το ελλην. design. To θέμα είναι πώς το ελληνικό design θα βοηθήσει σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή τα ελληνικά προϊόντα που βολοδέρνουν και πώς θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Για να υπάρχουν μετά και design και αγορά και προϊόντα και οικονομία. Γι’αυτό γίνεται η προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει και αυτός ο τόνος στην συζήτηση.

  Πρέπει ο μικρός παραγωγός o χαμένος στην επαρχία που έχει εξαιρετικό προϊόν και δεν ξέρει τι σημαίνει branding, ταυτότητα, τυποποίηση κλπ να έχει έναν ισχυρό φορέα να του δείξει κατευθύνσεις και να συναντήσει το design.

  Συμφωνώ με την ανακοίνωση της Ένωσης. Μετρημένη, σαφής και ανοιχτή. Ελπίζω να επιτευχθεί η σύνθεση που τόσο μας λείπει σαν πρακτική στην Χώρα μας.

 • Λεωνίδας Γραικός

  Καταρχάς θέλω να εξηγηθώ από την αρχή ότι συμφωνώ με όλους σας.!
  (όλοι λέτε και από κάτι σωστό τουλάχιστον στα μάτια μου)
  Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι επιτέλους ας ενωθούμε κάπως κάπου και ας ξεχάσουμε για λίγο το ΕΓΩ, ας δούμε τι έχει να πει και και να προτείνει η ΕΓΕ αλλά και ο ΟΠΕ αντίστοιχα και να κάτσουμε όλοι μαζί κάπου και ας μην μας εκφράζει απόλυτα στην αρχή. Μιλάτε όλοι για το τι είναι καλύτερο για την κοινότητα εμένα μου αρέσουν όλα αυτά που αναφέρετε αλλά θέλω και να δω πράξεις.
  Το βασικό μας πρόβλημα μας είναι η συνεργασία και η οργάνωση.

  Αυτό το post δεν έχει σκοπό να προσβάλει κανέναν εδώ μέσα άπλα αυτή είναι η δική μου οπτική.

 • Γιώργος Κυριαζής

  Πρώτον. Θέλω να ζητήσω συγνώμη κε Τσέβη αν νομίζετε ότι σας παρεξήγησα. Δεν το ήθελα καθόλου (τουναντίον και νόμιζα ότι ήμουν ξεκάθαρος σ’ αυτό). Πράγματι δεν είπατε τις λεξεις που έβαλα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό ήταν το περιεχόμενο (απλοποιημένο) πίσω από τις θέσεις σας, όπως εγώ τις κατάλαβα. Δεν το συζητάω ότι το παίρνω πίσω αν μου λέτε ότι δεν είναι έτσι. Το θεωρώ τιμή μου που συνομιλούμε (νομιζα ότι κι αυτό το έχω ξεκαθαρίσει) και ανταλάσουμε ήρεμα απόψεις.
  @Π. Λουτράρης
  Διαβάσατε την παράγραφο 4; Αρνητισμός σε όλο το μεγαλείο
  Διαβάσατε το 2.2; Εκεί λέει ότι θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία.
  Να το κάνω πιο λιανά; “Θεωρεί ότι αυτό είναι υποχρέωση των θεσμικών φορέων του κλάδου -και μόνο- και η ίδια είναι έτοιμη να αναλάβει και τη συγκεκριμμένη υποχρέωση στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμό” (εδώ τα εισαγωγικά πράγματι σημαίνουν ότι έκανα copy-paste).
  Tι καταλαβαίνω από αυτή τη φράση; Ωραία η ιδέα σας κι’ ευχαριστούμε πολύ, αλλά ΜΟΝΟ αν την πραγματοποιήσω ΕΓΩ θα δεχτώ να γίνει.
  Και ξέρετε κάτι, αυτό θα ήμουν σε θέση να το προσυπογράψω κι εγώ αν μιλούσαμε για μια ένωση με χίλια τόσα μέλη. Μια ένωση που εκφράζει όμως 100-200 ανθρώπους ΔΕΝ δικαιούται να έχει τέτοιες απαιτήσεις. ΔΕΝ μπορεί να μιλά εκ μέρους του συνόλου των γραφιστών.
  Και όπως είπα ΠΙΟ πάνω. “Υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή είμαστε ΟΛΕΣ εκείνες οι χιλιάδες των σχεδιαστών που δεν συσπειρωνόμαστε γύρω από την Ένωσή μας”. (τα εισαγωγικά γιατί πάλι έκανα copy-paste”)

 • Παν. Λουτράρης

  Γιώργο, στην παρ 2.2 κάπου έχασες το υποκείμενο της πρότασης το οποίο βρίσκεται στο σημείο που δεν αντέγραψες και που είναι “τα στοιχεία των επαγγελματιών”, τα οποία ΦΥΣΙΚΑ κάθε θεσμικός φορέας (άρα και η Ένωση) τηρεί για τα μέλη του. Η Ένωση δεν μιλάει αποκλειστικά για τον εαυτό της αναφερόμενη στην προβολή του ελληνικού design, αλλά στην καταγραφή των επαγγελματιών σχεδιαστών σε κάποιο μητρώο. Απ’ όσο ξέρω, ο ΟΠΕ δεν έχει καταγράψει καν τους Έλληνες εξαγωγείς, τον πήρε ο πόνος να καταγράψει τους δυνητικά εξαγωγείς σχεδιαστές; Δεν είναι σχιζοφρενικό αυτό;

  Όσο για την 4, όπου βρίσκεις τον αρνητισμό σε όλο του το μεγαλείο, θεωρώ ότι μετά από όσα αναφέρθηκαν στις παραγράφους που προηγήθηκαν, θα ήταν σχιζοφρενικό από την μεριά της Ένωσης να έλεγε ότι δίνει τις ευλογίες της και όλα καλώς καμωμένα είναι, ειδικά όταν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο έχει ήδη κάνει τη δική της αντιπρόταση. Το “διαφωνώ με τη διαδικασία αλλά συμμετέχω σε αυτή”, μόνο υποκριτική συμπεριφορά δείχνει και θεωρώ ότι σωστά η Ένωση δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο.

  Σου θυμίζω πάντως, ότι η απόφαση της Ένωσης λήφθηκε σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία μπορούσαν να συμμετέχουν όσα μέλη επιθυμούσαν, σε αντίθεση με το τρόπο που διορίστηκε η επιτροπή του ΟΠΕ.

 • Χάρης Τσέβης

  Γιώργο, θέμα λήξαν από μένα. Χαρά και τιμή και δική μου να συζητάμε και δε χρειάζεται να συμφωνήσουμε.

  Θα σου πω πάντως πως αν η Ένωση αντιπροσωπεύει 100 – 200 ανθρώπους, που είναι περίπου αλήθεια, ο ΟΠΕ κι οι ανάλογες επιτροπές δεν αντιπροσωπεύουν ούτε 10. Και χωρίς καμμία δημοκρατική διαδικασία και πλαίσιο λειτουργείας.

  Στο δικό μου μυαλό το έχουμε κουράσει. Όσοι ελπίζετε και πιστεύετε σε κάτι τέτοιο σπεύσατε. Μακάρι να έχετε δίκιο κι όλας. Προσωπικά πιστεύω πως η κίνηση είναι φάουλ. Από εκεί και πέρα, καλή καρδιά.
  Καλό ΣΚ σε όλους.Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΝΕΑ 29-09-2020 [8]

Ολοκληρώνει τον κύκλο της η πρωτοβουλία Designers Act

ΝΕΑ 25-09-2020 [0]

Κατάλογος νικητών και merchandise ΕΒΓΕ 2020

ΝΕΑ 25-09-2020 [0]

Το branding στην εποχή της πολιτικής ορθότητας

ΝΕΑ 24-09-2020 [0]

Οι ελληνικές επιτυχίες στα pentawards 2020

ΝΕΑ 11-09-2020 [3]

Aπό την Interweave η καμπάνια για τους μαθητές και τον covid-19

ΝΕΑ 11-09-2020 [0]

Σε τροχιά συνολικού rebranding τα KEΠ

ΝΕΑ 16-07-2020 [0]

Αναβολή για τον Οκτώβριο του 21 παίρνει η Syskevasia

ΝΕΑ 08-07-2020 [1]

Mια αφοπλιστικά ειλικρινής προκήρυξη από την Κύπρο

ΝΕΑ 06-07-2020 [11]

Tα αποτελέσματα των βραβείων Ermis Branding and Design 2020

ΝΕΑ 27-06-2020 [0]

‘Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Milton Glazerdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).