Η Ελλαδα απέκτησε (επιτέλους) το δικό της Κέντρο Design

09-05-2018

Ο θεσμός των Design Centres υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες σε χώρες του προηγμένου κόσμου με σκοπό την προώθηση της χρησιμότητας του σχεδιασμού σε όλες του τις εκφάνσεις προς την κατεύθυνση της αγοράς. Επιδιώκει την εκπαίδευση του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της δημόσιας διοίκησης με τρόπο ώστε να κατανοήσουν την χρησιμότητα αυτή και να την θέσουν σε εφαρμογή προς όφελός τους.

To Hellenic Design Centre (HDC) αποτελεί μια πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και έχει ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων του από τα τέλη του 2017, στη Θεσσαλονίκη. Απώτερος σκοπός του HDC μέσω των δράσεών του, είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών υλοποίησης ενός οράματος και μια εντατικής προσπάθειας ετών, για την εισαγωγή του Design Thinking στην καθημερινότητα τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων φορέων της χώρας. Φιλοδοξία του HDC, είναι να παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς και στο επίπεδο γνώσης και τριβής του καθενός που θέλει να μάθει ή/και να εφαρμόσει το design στην επιχείρηση/υπηρεσία που απασχολείται.

Eποικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους του Hellenic Design Centre, αναζητώντας απαντήσεις σε μια σειρά από απορίες…

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναγκών αναφορικά με το design. Από πού ξεκινάει το HDC και πού στοχεύει;
Έχοντας συνειδητοποιήσει πως τα τελευταία χρόνια, οι εφαρμογές του design έχουν διευρυνθεί αρκετά, ξεπερνώντας την έννοια της αισθητικής και στοχεύοντας πλέον στο σχεδιασμό καλύτερων επιχειρηματικών μοντέλων, στο Hellenic Design Centre εστιάζουμε στο design, με την έννοια της στρατηγικής. Δημιουργούμε δηλαδή σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, οργανωτική καινοτομία και συμμετοχικούς τρόπους αποφάσεων, απαντώντας στις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι “πελάτες μας/συνεργάτες μας/ωφελούμενοι των υπηρεσιών μας” στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στα συστήματα και τους ίδιους τους οργανισμούς τους.

Μπορείτε να γίνετε πιο σαφείς; Πώς θα πετύχετε τους στόχους σας;
Χρησιμοποιούμε το Design ως μεθοδολογία και με σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία, ανανεώνουμε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Έτσι, μειώνουμε το κόστος τους και αυξάνουμε την αποδοτικότητα τους. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία:
• Eκπαιδεύουμε τους επιχειρηματίες ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καταναλωτών σήμερα, με εργαλεία του αύριο.
• Aναβαθμίζουμε το Δημόσιο τομέα προάγοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση και
• Προετοιμάζουμε τις πόλεις του μέλλοντος, ώστε να αναζητούν συμμετοχικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.
Στο Hellenic Design Centre απευθυνόμαστε σε οποιονδήποτε παράγει προϊόντα, προσφέρει υπηρεσίες ή δημιουργεί προγράμματα και θέλει να έχει απτά αποτελέσματα, επικεντρώνοντας τις υπηρεσίες μας στις πραγματικές ανάγκες του τελικού χρήστη.

Θέλετε να μας πείτε τι πακέτα υποστήριξης προσφέρετε στους ενδιαφερόμενους;
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα μπορούν να σχεδιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες τους με πιο αποτελεσματική και βιώσιμη προσέγγιση, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών που ταιριάζουν στο προφίλ και στις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερομένου:

 • Θεματικά εργαστήρια “Get To Know Design”
  Η σειρά εργαστηρίων “Get to Know Design” δημιουργήθηκε για να λύσει κάθε απορία σχετικά με την μεθοδολογία του design. Σε κάθε εργαστήριο προσεγγίζουμε διαφορετικές πτυχές της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της εξέλιξης που χρησιμοποιείται το design και αξιοποιούμε τα εργαλεία του για να επιλύσουμε προβλήματα, να σχεδιάσουμε νέα ή να εξελίσσουμε ήδη υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εισαχθεί στην μεθοδολογία και την διαδικασία του design: Εκπρόσωπους επιχειρήσεων, υπαλλήλους δημοσίων φορέων, ελεύθερους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές κ.λπ. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα εργαλεία του design και την προστιθέμενη αξία του, σε κάθε του εφαρμογή.
 • Υπηρεσία Design Clinic
  Η υπηρεσία “Design Clinic” απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν μέσα από μια συνάντηση διάρκειας 2 ωρών, να ανταλλάξουν πληροφορίες ώστε να εντοπιστούν από τα στελέχη του Hellenic Design Centre, οι ανάγκες design και καινοτομίας της επιχείρησής τους. Με το πέρας της συνάντησης, προετοιμάζουμε και αποστέλλουμε ένα report, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το στάδιο Design στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, προτάσεις για το πως το design μπορεί να βοηθήσει στα επόμενα βήματά της αλλά και χρήσιμες συμβουλές.
 • Υπηρεσία Do It Yourself
  Ένα ολοκληρωμένο 2-ήμερο εργαστήριο, που προσεγγίζει και αναλύει κάθε πλευρά του Service Design! Από την αρχική σύλληψη της ιδέας της υπηρεσίας, την ανάπτυξη των πιθανών επιλογών παροχής της, την έρευνα προτιμήσεων του χρήστη της, την παραγωγή επί μέρους στοιχείων της υπηρεσίας για δοκιμή και την τελική εκδοχή της για πειραματισμό στην αγορά. Το εργαστήριο πραγματοποιείται πάνω σε πραγματικές προκλήσεις (case study), ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες την πλήρη γνώση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, και τη δυνατότητα αυτή να μεταφερθεί στην επιχείρηση/υπηρεσία που απασχολούνται.
 • Υπηρεσία Business Boost / Public Service Boost
  To πρόγραμμα Business ή Public Service Boost στοχεύει στο να βοηθήσει επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς (αντίστοιχα) ώστε να αναγνωρίσουν τις μεγαλύτερες στρατηγικές προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις, μέσω της χρήσης του design. Μέσω του προγράμματος, το HDC θα προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη design στις επιχειρήσεις και στους δημόσιους φορείς που θα επιλεγούν, με στόχο να εντοπιστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης και να επιλεγούν οι πιο συμφέρουσες λύσεις, που θα οδηγήσουν την επιχείρηση/δημόσιο φορέα σε ένα βιώσιμο μέλλον.
 • Υπηρεσία Design Accelerator
  Το Design Accelerator είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών, το οποίο επιλέγει δυναμικές start-ups και υποστηρίζει, μέσω εργαλείων και μεθόδων design, την εξέλιξη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Design Μentoring & Coaching δύο φορές τον μήνα για διάστημα 6 μηνών, εκμάθηση εργαλείων έρευνας κοινού, σκιαγράφησης χρήστης, έρευνας διαφορετικών παραμέτρων στην ανάπτυξη των επόμενων βημάτων της πρωτοβουλίας και πολλά ακόμα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, καθοδηγεί με καινοτόμο τρόπο τις start-ups στα επόμενα βήματα τους, με σκοπό την δημιουργία Design-Led επιχειρήσεων.
 • Υπηρεσία Design Challenge
  Το Design, εκτός από την επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και στο Δημόσιο τομέα, αναβαθμίζοντας και μετατρέποντας κάθε υπηρεσία του σε μια ξεχωριστή και αποτελεσματική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία Design Challenge έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προετοιμάζει τις πόλεις του αύριο να αναζητούν συμμετοχικές λύσεις μαζί με τους πολίτες στα προβλήματα της καθημερινότητας. 

 

To Hellenic Design Centre στεγάζεται στις εγκαταστάστεις του OK!Thess (Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας, Θεσσαλονίκη)
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.hellenicdesigncentre.gr

 

2 Responses

 • Design Θinking

  Το logo του HDC μοιάζει να είναι ένας case study συνδυασμός των προσφερόμενων υπηρεσιών “Design Challenge” και “Do It Yourself”. Το αποτέλεσμα, πέρα από την αναγεννημένη avant garde αισθητική των retro chic clip arts, καταφέρνει εκ παραλλήλου να λειτουργήσει αβίαστα και ομαλά ως οπτικό επιβραδυντικό για μεγαλύτερη διάρκεια της τέρψης. Το ερέθισμα του design αποκτά delay. Μυαλό. Ανατίναξη. Τώρα.

  Επιπλέον τo Hellenic Design Centre ας αποκτήσει και κάποιον Hellenic Web Designer για να δώσει κάποιο νόημα στην ύπαρξη του Hellenic Drop Down Menu της Hellenic Web Page του.

 • Design Thinking NOT

  Όλα καλά ρε φίλε, κι εγώ μαζί σου.
  Σε όλες τις παρατηρήσεις έχεις δίκιο.
  Μήπως όμως σου δείχνουν το δάσος και κοιτάζεις το δάχτυλο;
  Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα βήμα μπροστά. Πρέπει ντε και καλά να βρούμε να γκρινιάξουμε;
  Ταυτότητα είναι και διορθώνεται. Το σημαντικό είναι ότι τώρα υπάρχει κάτι που έλειπε.Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΆΡΘΡΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 04-07-2019 [6]

Το πρόβλημα με τον διαγωνισμό λογοτύπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΆΡΘΡΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 24-11-2018 [0]

Πέντε ημιτελείς γραμματοσειρές του Bauhaus αναβιώνουν ξεπερνώντας τη ναζιστική επιβολή

ΆΡΘΡΑ 11-10-2018 [1]

Σχεδιαστές κρίνουν το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας

ΆΡΘΡΑ, ΝΕΑ 24-11-2017 [1]

Ενοχλημένο το Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα Κύπρου από την παρέμβαση της εκεί Ένωσης Γραφιστών

ΆΡΘΡΑ 29-10-2017 [2]

Θέτοντας ερωτήματα στον Ανοιχτό Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου

ΆΡΘΡΑ 15-09-2017 [8]

Ενέργεια κατά της κατάργησης του τμήματος Γραφιστικής στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών

ΆΡΘΡΑ 11-05-2017 [1]

Καλλιόπη Αποστολίδου: Το να μένεις στάσιμος σκοτώνει το πνεύμα και τη φαντασία

ΆΡΘΡΑ 05-05-2017 [1]

Μ. Μπότης: To ελληνικό design δεν είναι απλά καλό

ΆΡΘΡΑ 13-04-2017 [0]

Απολογισμός για το τρίτο Graphic Stories Cyprusdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).