Απόδοση ονόματος και δημιουργία λογοτύπου για το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης

21-10-2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε., εδρεύουσα στην Κοζάνη (Πλ. 25ης Μαρτίου, 4) σύμφωνα με την 6/3/09.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την απόδοση ονόματος και την δημιουργία λογοτύπου για το έργο «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (ΚΔΤ)».

Αντικείμενο
Το «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ)» είναι ένα έργο, ενταγμένο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αφορά στην υλοποίηση εντός του οικισμού της Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, ενός εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα κέντρου – στα πρότυπα των αναφερόμενων ως Science Centers σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή ορολογία. Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής αισθητικής, ο οποίος θα φιλοξενεί εκθέματα επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται με τρόπο εύληπτο και πρακτικό η παρουσίαση των φυσικών νόμων, χημικών αντιδράσεων ή ο τρόπος λειτουργίας μηχανολογικών κατασκευών, θα αποτελεί δηλαδή χώρο εκμάθησης, διδασκαλίας και πειραματισμού τόσο για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσο και για επισκέπτες μεγαλυτέρων ηλικιών. Το έργο τιτλοφορείται προς το παρών ως «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης» και ο παρών διαγωνισμός αποσκοπεί στη εξεύρεση ονόματος και λογοτύπου.
Το λογότυπο θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία του έργου, όπως αυτή πηγάζει από τη αναλυτική προκήρυξη και το τεύχος δεδομένων και στοιχείων να αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα, να χρησιμοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα.

Δικαιούμενοι συμμετοχής
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς επίσης και σπουδαστές/φοιτητές σε συναφείς με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

Αξιολόγηση προτάσεων
Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με κριτήρια τους τεθέντες στόχους και κυρίως την πρωτοτυπία, καλαισθησία, αμεσότητα, δόκιμη απόδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συμβατότητα και απόδοση του αντικειμένου του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν με την διαδικασία που περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη, έτσι ώστε διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων προς τα μέλη της Επιτροπής.

Αμοιβή
Θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία-αμοιβές, στις τρείς πρώτες κατά την αξιολόγηση της επιτροπής προτάσεις, ποσού 3.500€, 1.000€ και 500€ αντίστοιχα. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή από εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανωνυμία σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη. Οι προτάσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε., στην διεύθυνση, Πλατεία 25ης Μαρτίου 4, 50100 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 μετά την παρέλευση της οποίας καμία πρόταση δεν θα γίνεται δεκτή.
Σε περίπτωση υποβολής της πρότασης με ταχυδρομείο ως ημερομηνία υποβολής εκλαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε ο φάκελος της πρότασης στη Γραμματεία της ΔΕΠΕΠΟΚ. Ως εκ’ τούτου την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη παραλαβή της πρότασης από την ΔΕΠΕΠΟΚ την έχει ο διαγωνιζόμενος.

Παραλαβή Τευχών & Πληροφορίες
Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού αποτελούμενα από τα παρακάτω στοιχεία:
• Περιληπτική Διακήρυξη
• Αναλυτική Διακήρυξη
• Υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων
• Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την Γραμματεία της ΔΕΠΕΠΟΚ είτε από την ιστοσελίδα www.depepok.com
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Τσολάκης, τηλ. 2461049840, depepok@depepok.com

Screen Shot 2015-10-21 at 19.57.32

6 Responses

 • Stephan

  Mεγάλη προσοχή! Aξίζει να διαβάσει κανείς (εαν φυσικά καταφέρει και βγάλει άκρη από το website του KDT) την αναλυτική περιγραφή του διαγωνισμού οπου μεταξύ άλλων αναφέρεται το εξης:

  ” Άρθρο 17. Δημιουργία εφαρμογών του λογοτύπου & δειγμάτων
  εφαρμογής:
  1. Μετά την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ο νικητής αναλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη και δημιουργία των εφαρμογών που ορίζονται στο Άρθρο 11, ήτοι:
  – Κατασκευαστικά σχέδια για την τοποθέτηση επί του κτηρίου ή του αύλειου χώρου του ΚΔΤ, του λογοτύπου ως «επιγραφής/σήμανσης» σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά αρχεία AutoCAD (.dwg).
  – Το πηγαίο (source) ηλεκτρονικό αρχείο του λογοτύπου, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή.
  2. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη και δημιουργία των παρακάτω εφαρμογών για τις οποίες θα πρέπει να παραδώσει τουλάχιστον δύο φυσικά δείγματα, και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πηγαίο αρχείο τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ακριβής και ποιοτική αναπαραγωγή τους από τη Διοργανώτρια Αρχή:
  – Πρότυπο επιστολόχαρτο μεγέθους Α4, σε μορφή Microsoft Word και Open Document Template (.dotx και .odt)
  – Πρότυπο επιχειρηματικής κάρτας (business card)
  – Τετρασέλιδο, ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο του ΚΔΤ, μεγέθους Α5, με περιεχόμενο που θα συμφωνηθεί με την Διοργανώτρια Αρχή
  – Πρότυπο έγγραφο παρουσιάσεων PowerPoint σε μορφή .potx, το οποίο θα περιλαμβάνει πρότυπες διαφάνειες, με αναλογία πλευρών 16:10, για τίτλο/εξώφυλλο, τυπική σελίδα παρουσίασης, διαχωριστική σελίδα ενοτήτων και σελίδα κλεισίματος/οπισθόφυλλου.
  – Διαφημιστικό T-shirt
  – Διαφημιστικό καπέλο
  – Ποπκορν (προαιρετική πρόταση της Bric-A-Brac studio).
  3. Οποιαδήποτε δαπάνη, σχετικά με την παραγωγή των ανωτέρω εφαρμογών και δειγμάτων τους, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και ουδεμία αξίωση μπορεί να έχει από την διοργανώτρια
  αρχή.
  4. Ο νικητής υποχρεούται να παραδώσει στη διοργανώτρια αρχή τις ανωτέρω εφαρμογές εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακήρυξη του ως νικητή.
  5. Η αποπληρωμή του νικητή γίνεται με την παραλαβή και την έγκριση από την Διοργανώτρια Αρχή, των ανωτέρω εφαρμογών”.

  Ουσιαστικά ο υπερτυχερός θα φάει το έπαθλο για να αποδείξει οτι δεν κάνει ελεφαντιές εντος 10 ημερών φυσικά. Ουρτ ρε.

 • OMG

  ke apoti katalabate tha bgi nikitis kapio topiko Grafio- Tipografos pou ta eksoda se afton tha ine midamina..
  MPARABO MPARABO kozani..!!!!!!
  Oreos diagonismos.

 • OMG

  CLASIKA stin elada afta simbenoun
  Sas Dinoume ton diagonismo ala den analambanoume ta ekdoda..

  TIXEROS O DEUTEROS!!!!!

 • depepok

  Κρίμα, για τα πικρόχολα σχόλια….

  Τα παραδοτέα είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή με αντίστοιχα φυσικά δείγματα. Δηλαδή αν για την εκτύπωση δειγμάτων t-shirt, καπέλου, φυλλαδίου, και μερικών σελίδων Α4, τα 3.500€ του νικητή δεν καλύπτουν τα έξοδα του, τι να πω…
  Ουδέν σχόλιο

  Όσο για τα συμπεράσματα περί τοπικών τυπογράφων – γραφείων, θα τα χαρακτήριζα από άστοχα έως κακόβουλα.
  Δηλαδή, το κόστος παραγωγής των φυσικών δειγμάτων (γι αυτά γίνεται η κουβέντα) είναι τόσο απαγορευτικό και επηρεάζεται δραματικά από την εντοπιότητα του διαγωνιζόμενου; Και αν υποθέσουμε ότι η εντοπιότητα είναι (που δεν είναι) καθοριστικός παράγοντας, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε;

  Και πάλι κρίμα…

  Κώστας Ισπόγλου
  Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

 • Y. Κ.

  Καλησπέρα.
  Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κο Ισπόγλου πως είναι δυνατό να θέλετε μια καθόλα επαγγελματική εργασία για ένα τόσο μεγάλο project όπως είναι το λογότυπο για το ΚΔΤ και να έχετε πέσει σε αρκετά φάουλ. Όπως για παράδειγμα με τους χρόνους ερωτήσεων, παράδοσης κτλ. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει απορίες (βάση άρθρου 10) να του απαντάτε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και μέχρι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου να έχει σχεδιάσει δημιουργικό, να το αιτιολογεί και να το έχει παραδόσει και στις 15:00. Κάπου δεν στέκουν όλα αυτά καθώς σε αντίστοιχους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ο χρόνος παράδοσης της εργασίας έχουν άμεση σχέση με την ημερομηνία απόδοσης απαντήσεων σε ερωτήματα.

 • γιώργος τζεβελεκάκης

  ΠΡΟΣ κ. Ισπόγλου, Γεν. Δ/ντή ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ

  Κύριε Ισπόγλου, το Α΄ και το Β΄ βραβείο δεν προτείνουν καν όνομα!… Ένα από τα δύο σκέλη (και ρητώς απαιτούμενα) ήταν και η απόδοση ονόματος. Άρα, οι δύο πρώτοι βραβευθέντες έπρεπε να αποκλεισθούν, διότι δεν κατέθεσαν όνομα!… Ο διαγωνισμός, πάντως, αν είναι έγκυρος, είναι κατά το ήμισυ… Κάτι τέτοιες “ταρζανιές” μάς πάνε πίσω κι όχι μπρος…
  Το κέντρο “ΝΟΗΣΙΣ”διαθέτει ένα πολύ επιτυχημένο όνομα το οποίο μεταγράφεται εύκολα και στα αγγλικά! Και εσείς θα το ονομάσετε Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας; Πολύ ωραία! Και οι Ευρωπαίοι τα λένε “Τechnopolis”, “Technorama” – παίρνουν τις λέξεις μας και βαφτίζουν τα δικά τους κέντρα… Κρίμα… Διότι κάποιοι από εμάς, σας προτείναμε ελληνικά και μεταφράσιμα ονόματα από τα οποία δεν σας άρεσε κανένα… Σύμφωνοι: Ανοίξτε τα λεξικά σας και βρείτε εσείς ένα όνομα, δεν είναι και τόσο δύσκολο…

  ΠΡΟΣ συναδέλφους που έστειλαν εργασίες τους

  Φίλοι συνάδελφοι, δεν θα ‘χε πλάκα να κινηθούμε νομικά;… Μπα, δεν αξίζει τον κόπο… Ή μήπως ναι;…

  Φιλικά

  γιώργος τζεβελεκάκηςΣτην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 28-09-2020 [0]

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εικαστική αποτύπωση του λογότυπου τουριστικής προβολής της Σίφνου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 23-09-2020 [0]

Οι διακριθέντες των ΕΒΓΕ 2020 στα ADC*Europe Awards

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 10-09-2020 [0]

Σπάστε τα Τείχη το θέμα του 5ου Διεθνoύς Διαγωνισμού Αφίσας από το Graphic Stories Cyprus


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 21-07-2020 [0]

Έως €15.000 για τους νικητές του διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστημικού Προγράμματος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 01-06-2020 [4]

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προσφέρει €1.000 για το νέο του λογότυπο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 29-05-2020 [0]

Ένα μυστήριο στον ανοικτό διαγωνισμό για το λογότυπό της Σίφνου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 03-05-2020 [1]

Διαγωνισμός για την τουριστική ταυτότητα της Κύπρου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 29-04-2020 [2]

Νέους λογότυπους αναζητά η ΕΡΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 17-04-2020 [0]

Πρόσκληση δημιουργίας από το περιοδικό gr design

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 18-02-2020 [2]

Διαγωνισμός λογοτύπου για τα 2500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλώνdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).