Η ΝΔ προτείνει για τις διαφημίσεις του Δημοσίου, η ΕΔΕΕ απορρίπτει

01-12-2011

Τη διακοπή των spec του Δημοσίου που είναι σε εξέλιξη, ζήτησε πριν από λίγες ημέρες η Νέα Δημοκρατία μέσω του εκπροσώπου της Γιάννη Μιχελάκη, καθώς τα χαρακτηρίζει πρόχειρα και δεσμευτικά για την επόμενη Κυβέρνηση.
Ο κ. Μιχελάκης σε δήλωση που έκανε τη Δευτέρα, μίλησε για «σπουδή ορισμένων να κλείσουν άρον-άρον, με διαγωνισμούς φτιαγμένους στο γόνατο, τα διαφημιστικά budget των επομένων ετών και να δεσμεύσουν με τις αποφάσεις τους την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές». Ο κ. Μιχελάκης συνέχισε υποστηρίζοντας πως η σπουδή αυτή «δεν είναι ούτε κατανοητή και, βέβαια, ούτε αποδεκτή», ενώ υπογραμμίζει πως «η Νέα Δημοκρατία, δεν θα επιτρέψει τέτοιες διαδικασίες. Γι’ αυτό και ζητά, άμεσα, τη διακοπή των διαγωνισμών και τη συγκρότηση διακομματικών επιτροπών, με τη συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων, για την προκήρυξη, αξιολόγηση και ανάθεση οποιουδήποτε κρατικού διαφημιστικού κονδυλίου».
Ο κ. Μιχελάκης αναφέρθηκε και συγκεκριμένα στο διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας… «δεν είναι δυνατόν  στο διαφημιστικό διαγωνισμό ύψους 1,1 εκατ. ευρώ που προκηρύσσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο την «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα», την «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και τη «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader», να συμμετέχει μόνον μία εταιρεία, όπου και κατευθύνεται ο διαγωνισμός». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν, σε μία εποχή που όλες οι διαφημιστικές εταιρείες παλεύουν για την επιβίωσή τους, μία και μόνο εταιρεία να συμμετέχει στο διαγωνισμό (προϋπολογισμού 2 εκ. Ευρώ)  για την «ψηφιακή σύγκλιση», και ο διαγωνισμός να συνεχίζει να είναι σε ισχύ».
Εκπρόσωπος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι οι συγκεκριμένοι τρεις διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών ήταν η 30ή Ιουνίου, δηλαδή πολύ πριν την αλλαγή της κυβέρνησης.

Ενδιαφέρον όμως έχει και η απάντηση της ΕΔΕΕ που ήλθε δια στόματος του προέδρου της, κου Μαύρου και την οποία παραθέτουμε αυτούσια:
«Σε συνέχεια της πρόσφατης παρέμβασής σας, σας ευχαριστούμε κατ΄ αρχάς για το ενδιαφέρον του κόμματός σας ως προς τη διαδικασία των διαγωνισμών του στενού Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών όπου συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο και αφορούν στον κλάδο μας.
Οφείλουμε, όμως, εξαρχής να δηλώσουμε ότι διαφωνούμε με τη θέση σας να ακυρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο λόγος είναι απλός: Ο κλάδος της Διαφήμισης που εκπροσωπούμε, καθώς και όλοι οι κλάδοι που αυτή χρηματοδοτεί, κυρίως των ΜΜΕ, αλλά και όλων των ειδικοτήτων παραγωγής διαφημιστικού υλικού, είναι γνωστό ότι έχουν πληγεί βαθύτατα από τη συνεχιζόμενη ύφεση. Κάθε ένα ευρώ που επενδύεται από το Κράτος και μάλιστα προερχόμενο, σε μεγάλο βαθμό, από τα υπο-απορροφούμενα κονδύλια του ΕΣΠΑ, είναι ζωτικής σημασίας, σήμερα, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Διαφωνούμε, επίσης, με την πρότασή σας για σύσταση «διακομματικών επιτροπών με συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων για την προκήρυξη, αξιολόγηση, και ανάθεση οποιουδήποτε κρατικού διαφημιστικού κονδυλίου».
Σε μια περίοδο, όπου η γραφειοκρατία, ο κρατικός υδροκεφαλισμός και οι συνακόλουθες αγκυλώσεις στην Ελλάδα γίνονται αντικείμενο εξέτασης και αλλαγής από την ΕΕ, είναι τουλάχιστον αντιφατικό να γίνονται τέτοιες προτάσεις και μάλιστα ειδικά για τη διαφήμιση, ωσάν αυτό να είναι το μείζον προς επίλυση ζήτημα των κρατικών προμηθειών.
Από την πρότερη επαγγελματική σας εμπειρία, γνωρίζετε ότι η ΕΔΕΕ, ως εθνικός αντιπροσωπευτικός φορέας, εκπροσωπεί σχεδόν όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν διαχρονικά ως υποψήφιοι ανάδοχοι στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους. Το συλλογικό συμφέρον και ο κοινός στόχος της Ένωσης, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άλλος από τη σωστή και αξιοκρατική διενέργεια των διαγωνισμών, ώστε τα κρατικά κονδύλια να διασπείρονται προς όφελος του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων.
Στην ΕΔΕΕ, έχουμε επενδύσει και συνεχίζουμε να επενδύουμε χρόνο και κόστος για συμβουλευτική και νομική υποστήριξη των διαγωνισμών, τόσο προς τις Αναθέτουσες Αρχές, όσο και προς τα Μέλη μας. Όπως ο νόμος ορίζει (πδ 261/97 & ν 3688/08) συμμετέχουμε ως εμπειρογνώμονες σε όλες τις Επιτροπές Αξιολόγησης και έχουμε πλήρη εικόνα και άποψη για τις αδυναμίες των Δημόσιων Διαγωνισμών και για το Κράτος ως διαφημιζόμενο.
Προφανώς, δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε εκτενώς τις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Συνοπτικά, μόνο, αναφέρουμε ότι οι διαγωνισμοί του Δημοσίου – πλην ολίγων εξαιρέσεων- χαρακτηρίζονται εν γένει από έλλειψη τεχνογνωσίας, η οποία οδηγεί σε σύνθετα, ασαφή, αντικρουόμενα ζητούμενα με συνέπεια υψηλό λειτουργικό κόστος για τους διαγωνιζόμενους και αβεβαιότητα για την εξέλιξη του έργου. Συχνότατα, συμβαίνουν είτε αναβολές και ακυρώσεις είτε καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων και στην υλοποίηση των έργων. Και το σημαντικότερο, το Κράτος έχει καταγραφεί, σήμερα, ως ο επισφαλέστερος πελάτης του κλάδου μας, γιατί χρωστά δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για έργα που έχουν από μακρού ολοκληρωθεί και παραληφθεί.
Υπό αυτές τις συνθήκες, σε μια εποχή όπου, ακριβώς όπως αναφέρετε, οι διαφημιστικές εταιρίες δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση η επιφύλαξή τους να συμμετέχουν μαζικά σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ούτε, ακόμη περισσότερο, να παρερμηνεύεται η διορθωτική παρέμβαση της ΕΔΕΕ ως λόγος ακύρωσης.

Κύριε Μιχελάκη,
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το ενδιαφέρον του κόμματός σας για τις διαφημιστικές υπηρεσίες που αγοράζει το ελληνικό Δημόσιο είναι γνήσιο. Γι αυτό και σας δηλώνουμε ότι προσφερόμαστε, ως Ένωση, με την παρούσα κυβέρνηση ή με οποιαδήποτε μελλοντική, να διοργανώσουμε δωρεάν επιμόρφωση των κρατικών λειτουργών που ασχολούνται με το σχεδιασμό, αξιολόγηση και ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Επιπλέον, καλούμε το ελληνικό Δημόσιο να υιοθετήσει κοινό πρότυπο προκήρυξης για έργα επικοινωνίας, κάτι που η ΕΔΕΕ έχει αναπτύξει και εισηγηθεί από το 2006.
Κατά τα λοιπά, ως επαγγελματίες και ως φορολογούμενοι πολίτες πιστεύουμε ότι οι Έλληνες βουλευτές και δικαστές έχουν πολύ σημαντικότερο έργο να επιτελέσουν από το να σχεδιάζουν και να κρίνουν διαφημιστικές καμπάνιες του Δημοσίου.
Τέλος, καλούμε το κόμμα σας να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ταχύτερη δυνατή επένδυση κονδυλίων του Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών με κρατική συμμετοχή, προς όφελος της ελληνικής αγοράς της Διαφήμισης και των ΜΜΕ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία».

O εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Γ. Μιχελάκης

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΕ κ. Δ. ΜαύροςΣτην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΝΕΑ 29-09-2020 [7]

Ολοκληρώνει τον κύκλο της η πρωτοβουλία Designers Act

ΝΕΑ 25-09-2020 [0]

Κατάλογος νικητών και merchandise ΕΒΓΕ 2020

ΝΕΑ 25-09-2020 [0]

Το branding στην εποχή της πολιτικής ορθότητας

ΝΕΑ 24-09-2020 [0]

Οι ελληνικές επιτυχίες στα pentawards 2020

ΝΕΑ 11-09-2020 [3]

Aπό την Interweave η καμπάνια για τους μαθητές και τον covid-19

ΝΕΑ 11-09-2020 [0]

Σε τροχιά συνολικού rebranding τα KEΠ

ΝΕΑ 16-07-2020 [0]

Αναβολή για τον Οκτώβριο του 21 παίρνει η Syskevasia

ΝΕΑ 08-07-2020 [1]

Mια αφοπλιστικά ειλικρινής προκήρυξη από την Κύπρο

ΝΕΑ 06-07-2020 [11]

Tα αποτελέσματα των βραβείων Ermis Branding and Design 2020

ΝΕΑ 27-06-2020 [0]

‘Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Milton Glazerdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).