PDF Αρχεία. Μοιραστείτε την πληροφορία

29-10-2012

Τα PDF (Portable Document Format) είναι μια μορφή αρχείων που υποστηρίζεται από την εταιρία ADOBE. Τα αρχεία αυτά δημιουργούνται από το πρόγραμμα Adobe Acrobat. Αυτή η μορφή αρχείων έγινε παγκόσμια αποδεκτή επειδή υποστηρίζει αυτόνομα αρχεία, που διαβάζονται από όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από την πλατφόρμα του λειτουργικού τους συστήματος ή τον εξοπλισμό τους σε λογισμικό.  Επιπλέον, η τελική μορφή της πληροφορίας είναι ακριβώς ίδια όπως και στα πρωτότυπα αρχεία.

 

Σε τι εξυπηρετούν τα αρχεία PDF ;

Τα PDF είναι αρχεία πολύ διαδεδομένα για τους παρακάτω λόγους :

 1. Τα αρχεία αυτά λειτουργούν ανεξάρτητα από την εφαρμογή  από την οποία προήλθαν. Μπορεί κάποιος να φτιάξει τέτοια αρχεία μέσα από MS Word ή το Corel Draw. Το αρχείο PDF που θα παραχθεί μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήποτε ακόμη και αν δεν έχει τις παραπάνω εφαρμογές.
 2. Εμποδίζουν την αλλοίωση του περιεχομένου τους από τον αποδέκτη. To βασικότερο πλεονέκτημα των αρχείων αυτών είναι ότι ο παραλήπτης δεν έχει τη δυνατότητα να επέμβει και κατ’ επέκταση να αλλοιώσει το περιεχόμενο των αρχείων αυτών. Αυτό βέβαια, έχει άμεση σχέση με τα δικαιώματα που μπορεί να ορίσει ο δημιουργός ενός τέτοιου αρχείου.
 3. Ενσωματώνουν μέσα στο ίδιο αρχείο γραμματοσειρές, εικόνες, κείμενο κλπ.
 4. Υποστηρίζουν μια ποικιλία από μεθόδους συμπίεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην άμεση και γρήγορη μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ανεξάρτητα από τον όγκο της.
 5. Υποστηρίζουν τις ανάγκες τόσο των ατόμων που επικοινωνούν μέσω internet όσο και εκείνων που απαιτούν την υψηλή ανάλυση των αρχείων Postscript σε εκτυπωτικές εργασίες.

 

Πως μπορώ να διαβάσω και να δημιουργήσω  αρχεία PDF;

Τις περισσότερες φορές υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τα αρχεία PDF. Η σύγχυση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι μπορούν να διαβάσουν αρχεία PDF, αλλά μόνο ορισμένοι μπορούν να δημιουργήσουν. Για να μπορέσετε να διαβάσετε αρχεία PDF πηγαίνετε στην σελίδα της ADOBE  (http://get.adobe.com/reader/) και κατεβάζετε ΔΩΡΕΑΝ το αρχείο του ACROBAT READER. Κάνετε την εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή σας και είστε έτοιμοι να αρχίσετε το διάβασμα των αρχείων PDF. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε αρχεία PDF πρέπει να ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ το πλήρες πρόγραμμα  ACROBAT της ΑDOBE. Αυτό δίνει, εκτός από τη δυνατότητα δημιουργίας και πάρα πολλές άλλες λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση των αρχείων PDF.

 

Αρχίζοντας τη δουλειά …

Για να είναι δυνατή η μετατροπή οποιουδήποτε αρχείου σε PDF πρέπει να γίνει εγκατάσταση της ολοκληρωμένης έκδοσης του Adobe Acrobat. Αμέσως μετά την εγκατάσταση θα παρατηρηθούν τα εξής:

 • Στο μενού επιλογών Έναρξη / Προγράμματα (Start / Programs) εμφανίστηκαν δύο νέες επιλογές Adobe Acrobat και Adobe Distiller.
 • Στο παράθυρο των εκτυπωτών (Start / Programs / Settings / Printers) εμφανίζεται ένας νέος συμβατικός εκτυπωτής ο Acrobat Distiller.
 • Σε ορισμένες εφαρμογές όπως π.χ. το MS Word εμφανίζεται κάποια νέα επιλογή ή κάποια νέα κουμπιά που σχετίζονται με την εφαρμογή Adobe Acrobat.

 

Πως θα δημιουργήσω αρχεία PDF από άλλες εφαρμογές; 

Κάθε εφαρμογή έχει τον δικό της τρόπο για τη δημιουργία των αρχείων.  Στη συνέχεια θα δείτε μερικές πρακτικές συμβουλές που αφορούν στις εφαρμογές Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw  και Microsoft Word.

 

Adobe Illustrator

Στο Illustrator η δημιουργία PDF αρχείου είναι ένα απλό «File \ Save» ή ένα«File \ Save a Copy…» . Αρχικά από το πεδίο «Save as Type» επιλέγετε «Adobe PDF (*.PDF)» και στη συνέχεια ορίζετε το όνομα και τον φάκελο που θα αποθηκευτεί το αρχείο PDF. Επιπλέον, το Illustrator έχει και αυτό τη δυνατότητα και να διαβάζει αρχεία PDF. Για να γίνει αυτό επιλέγετε «File \ Open», στη συνέχεια ορίζετε το όνομα του PDF αρχείου που θέλετε να δείτε.

 

Adobe InDesign

Το Adobe InDesign ως ένα πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα σελιδοποίησης δίνει δύο πολύ σημαντικές δυνατότητες στο θέμα των PDF αρχείων. Αρχικά μπορείτε την δουλειά που έχετε φτιάξει να την μετατρέψετε σε ένα αρχείο PDF χαμηλής ανάλυσης. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας «File \ Adobe PDF Presets \ Smallest File Size», στην επόμενη οθόνη απλά πατάτε «Οk». Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να στείλετε τη δουλειά σας σε ένα σχετικά μικρό αρχείο μέσω e-mail. Στη συνέχεια μπορείτε το αρχείο που έχετε δημιουργήσει, και εφόσον αυτό είναι στην τελική του μορφή, να το προετοιμάσετε για το τυπογραφείο. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας «File \ Adobe PDF Presets \ Press Quality». Στην επόμενη οθόνη υπάρχουν μια σειρά από παραμέτρους που πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με την εκτύπωση που θα ακολουθήσει. Όταν τελειώσετε με τις παραμέτρους αυτές πατάτε «Οk».

 

Adobe Photoshop

To Photoshop ως ένα ακόμη «άξιο παιδί» της οικογένειας Adobe, έχει δύο τρόπους δημιουργίας PDF αρχείων. Με τον πρώτο, ακολουθεί τον κοινό τρόπο δημιουργίας και ανάγνωσης PDF αρχείων. Όπως και στο Illustrator, έτσι και εδώ η δημιουργία PDF αρχείων είναι μια απλή αποθήκευση. Αφού επιλέξετε «File \ Save» ή «File \ Save a Copy…», στη συνέχεια από το πεδίο «Save as Type» επιλέγετε το «Adobe PDF (*.PDF)» και τέλος δίνετε το όνομα και τον φάκελο που θα έχει το αρχείο PDF.

Με τον δεύτερο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε ένα PDF αρχείο για μια ή για  περισσότερες από μια δουλειές που θέλετε να ενοποιήσετε.   Και στις δύο περιπτώσεις επιλέγετε «File \ Automate \ PDF Presentation». Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε ένα ή περισσότερα αρχεία που θα συμμετέχουν στη διαδικασία και πατάτε «Save».

Το ίδιο απλή, μέσα από το Photoshop, είναι και η ανάγνωση ενός PDF αρχείου. Επιλέγετε «File \ Open» και στη συνέχεια το όνομα του αρχείου που θέλετε να δείτε. Όταν ανοίγετε ένα PDF αρχείο από το Photoshop, τότε εμφανίζεται σχετικό παράθυρο που σας ρωτάει το μέγεθος, την ανάλυση και την χρωματική παλέτα (CMYK, RGB), με την οποία θέλετε να εμφανιστεί. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα με το περιεχόμενο του αρχείου PDF. Σε περίπτωση που το αρχείο PDF έχει πολλές σελίδες, το Photoshop σας αφήνει, με σχετικό μήνυμα  να επιλέξετε την σελίδα  που θα εμφανιστεί.

 

 

Corel Draw

Από την έκδοση 9 και μετά και εφόσον έχει εγκατασταθεί το Adobe Acrobat, το Corel Draw ενεργοποιεί στο μενού «File» την επιλογή «Publish to PDF». Από την επόμενη οθόνη εκτός από τα στοιχεία του νέου αρχείου (όνομα και τον φάκελο), από το πεδίο  «PDF Preset» μπορείτε να επιλέξετε «Web», αν το PDF θα είναι χαμηλής ανάλυσης ή «Prepress» αν το αρχείο θα πάει για εκτύπωση. Στην δεύτερη περίπτωση στην επόμενη οθόνη πρέπει να επιλέξετε μια σειρά από παραμέτρους ανάλογα με την εκτύπωση που θα γίνει.

Το Corel Draw, έχει επιπλέον τη δυνατότητα να διαβάζει PDF αρχεία. Για να γίνει αυτό, ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία «File \ Open», μόνο που από το παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγετε αρχικά από το πεδίο «Files of Type» το «PDF – Adobe Portable Document Format» και στη συνέχεια δίνετε το όνομα του PDF αρχείου που θέλετε να δείτε.

 

 

Microsoft Word

Αν στον υπολογιστή σας έχετε εγκαταστήσει το πλήρες πακέτο του Adobe Acrobat, τότε εμφανίζεται η επιλογή «Acrobat» στο κεντρικό μενού της εφαρμογής. Επιλέγοντας Acrobat εμφανίζεται υπομενού από το οποίο επιλέγεται «Μετατροπή σε PDF». Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε το PDF αρχείο του κειμένου που εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη. Από το ίδιο μενού μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε PDF αρχεία και να τα συμπεριλάβετε σε ένα e-mail (attached file). Ακόμα, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του τελικού αρχείου μεταπηδώντας στην εφαρμογή Adobe Acrobat. Τέλος, με την επιλογή  «Αλλαγή ρυθμίσεων μετατροπής» μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους βάσει των οποίων θα δημιουργηθεί το αρχείο.

 

12 Responses

 • Διονύσης

  Πολύ χρήσιμο άρθρο και ευχαριστούμε που το βάλατε.
  Δεν είμαι (ακόμα) γραφίστας και συγνώμη που ρωτάω, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα στα bleed και τα crop marks που βλέπω στις επιλογές για την εξαγωγή του pdf?
  Ευχαριστώ

 • Thodoris

  Διονύση Καλημέρα
  bleed (ξάκρισμα) – δίνει τη δυνατότητα να ορίσεις πόσα χιλιοστά θα είναι το περίσσευμα του εικαστικού σου, εκτός των ορίων της σελίδας.

  crop marks (Σημεία Κοπής)- είναι τα κάθετα και οριζόντια σημάδια που δείχνουν που πρέπει να κοπεί η σελίδα

  Αν θες περισσότερες πληροφορίες δες το σχετικό άρθρο (http://graficnotes.blogspot.gr/2012/01/postscript.html) στο http://graficnotes.blogspot.gr

 • Κοκκινοβουλίτσα

  Θοδωρή, καλό το άρθρο σου!
  Αν υπήρχε κι ένα PDF για κατέβασμα, θα ήταν τέλειο!

  Έχω κάποια απορία:
  Δίνοντας στον τυπογράφο την εργασία σε μορφή PDF/Α ή PDF/Ε αντί ενός PDF/X (να προτιμήσω PDF/X-5 ή δεν θα έχω πρόβλημα, αν συνεχίσω με PDF/X-3), μπορεί να “χτυπήσει” κατά την έξοδο;
  Σε παρακαλώ αν μπορείς να εξηγήσεις αυτές τις διαφορές.

  Σ’ευχαριστώ!

  Χριστίνα

 • Παν. Λουτράρης

  @Κοκκινοβουλίτσα: Η μορφή που κλείνουμε PDF αρχεία για εκτύπωση σε τυπογραφείο είναι η PDF/X, καθώς είναι η μόνη που υποστηρίζει σωστά το σύνολο των χρωματικών χώρων και παλετών (όπως τα Pantone). Από εκεί και πέρα, τα περισσότερα ατελιέ και τυπογραφεία, χρησιμοποιούν την έκδοση PDF/X1a:2003 και λιγότερα την PDF/X-3:2003, η οποία, αν ενσωματώνεις σωστά τα χρωματικά σου προφίλ, θα σου διαχωρίζει σωστά και τυχόν ξεχασμένα RGB αντικείμενα, κάτι που δεν κάνει η PDF/X1a:2003. Το τελευταίο, είναι και ο λόγος που τα περισσότερα τυπογραφεία αποφεύγουν την PDF/X3 (η Heidelberg ειδικά δεν τη συνιστά καθόλου), αφού τα χρωματικά προφίλ που ενσωματώνονται συνήθως είναι ασύμβατα με τα χρωματικά προφίλ που δουλεύουμε στην Ευρώπη (οι περισσότεροι δεν προσέχουν καν ότι δουλεύουν σε προφίλ U.S. web coated, που έχει τεράστιες διαφορές με το FOGRA39, που είναι το επικρατέστερο στην Ευρώπη). Σε κάθε περίπτωση, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, είναι να ρωτήσεις τον τυπογράφο σου.

 • pass

  Σωστός ο Λουτράρης. Το X3 μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Ωραίο και χρήσιμο το άρθρο του Θοδωρή Μαστρογιάννη αλλά του λείπει το Quark, και, όπως και να το δω, όταν εμφανίζονται οδηγίες ακόμη και για ms-word, η απουσία της πάλαι ποτέ ναυαρχίδας του dtp κραυγάζει.

 • Thodoris

  Καλημέρα σε όλους
  Περισσότερες πληροφορίες για όσα γράφονται για τα Adobe ISO standards μπορείτε να βρείτε:

  http://www.adobe.com/enterprise/standards/

  http://www.adobe.com/products/acrobat/iso-pdf-x-32000-standards.html

  Οσο αφορά τα PDF αρχεία μέσα από το Quark σύντομα θα προστεθεί και αυτό.

 • Διονύσης

  Eυχαριστώ πολύ που απαντήσατε στην ερώτησή μου.
  Αν κατάλαβα καλά,
  όταν κλείνουμε ένα αρχείο για να τυπωθεί είναι καλό να έχει ΚΑΙ τα bleed marks ΚΑΙ τα crop marks, ή φτάνει ένα από τα δύο;

 • Thodoris

  Συνήθως, γράφουμε το μέγεθος του bleed (όχι τα bleed marks) στο ανάλογο πεδίο και ενεργοποιούμε την παράμετρο των crop marks.

 • Κοκκινοβουλίτσα

  Σας ευχαριστώ, κ. Λουτράρη, δηλαδή μου λέτε να μην αρχίσω να χρησιμοποιώ PDF/X-5;
  Με το PDF/X-3 μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
  Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο του Pass ότι το X-3 εγκυμονεί μόνο κινδύνους.
  Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος σε παρακαλώ;
  Κάποια παραδείγματα για να σε καταλάβω;
  Ευχαριστώ.
  Χ.

 • Παν. Λουτράρης

  @Κοκκινοβουλίτσα: σου λέω απλά να χρησιμοποιείς αυτό που θα σου πει ο τυπογράφος σου (και είναι εντελώς απίθανο να σου πει το PDF/X-5… εδώ για PDF/X-3 και πάλι μάλλον απίθανο το ακούω)

 • Κοκκινοβουλίτσα

  K. Λουτράρη, δεν πιστεύω ότι ο τυπογράφος μου να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ PDF/X-5, PDF/X-3 ή PDF/X-1a.
  Και αμφιβάλλω ότι γνωρίζει αυτό που είπατε για τα χρωματικά προφίλ.
  Με το PDF/X-3 είχα 1-2 μικροθεματάκια αρχικά, αλλά με δοκιμές τα λύσαμε.
  Με το σκεπτικό ότι το PDF/X-5 είναι πιο εξελιγμένο λέω να το δοκιμάσω.
  Απλά ήθελα να μάθω τι έχω να περιμένω, αν γνωρίζει κανείς.
  Ευχαριστώ για τον κόπο σας.

 • Thodoris

  Επειδή, πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών, η κάθε μακέτα έχει τις ιδιαιτερότητές της, πιστεύω ότι “οι δοκιμές” είναι η κάλύτερη μέθοδο. Οπότε περιμένουμε τα συμπεράσματα σου.Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΆΡΘΡΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 04-07-2019 [6]

Το πρόβλημα με τον διαγωνισμό λογοτύπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΆΡΘΡΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 24-11-2018 [0]

Πέντε ημιτελείς γραμματοσειρές του Bauhaus αναβιώνουν ξεπερνώντας τη ναζιστική επιβολή

ΆΡΘΡΑ 11-10-2018 [1]

Σχεδιαστές κρίνουν το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας

ΆΡΘΡΑ 09-05-2018 [2]

Η Ελλαδα απέκτησε (επιτέλους) το δικό της Κέντρο Design

ΆΡΘΡΑ, ΝΕΑ 24-11-2017 [1]

Ενοχλημένο το Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα Κύπρου από την παρέμβαση της εκεί Ένωσης Γραφιστών

ΆΡΘΡΑ 29-10-2017 [2]

Θέτοντας ερωτήματα στον Ανοιχτό Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου

ΆΡΘΡΑ 15-09-2017 [8]

Ενέργεια κατά της κατάργησης του τμήματος Γραφιστικής στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών

ΆΡΘΡΑ 11-05-2017 [1]

Καλλιόπη Αποστολίδου: Το να μένεις στάσιμος σκοτώνει το πνεύμα και τη φαντασία

ΆΡΘΡΑ 05-05-2017 [1]

Μ. Μπότης: To ελληνικό design δεν είναι απλά καλό

ΆΡΘΡΑ 13-04-2017 [0]

Απολογισμός για το τρίτο Graphic Stories Cyprusdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).