Μεγάλος διαγωνισμός design από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

03-11-2015

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την λειτουργία πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδας αναζητά σχέδια που θα χρησιμοποιηθούν ως απεικονίσεις σε εφαρμογές πωλητέων ειδών. Με αυτόν το στόχο το ΤΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό ιδεών βασικός σκοπός του οποίου είναι να αναδειχθούν συνεργάτες σχεδιαστές, δημιουργοί, καλλιτέχνες εφηρμοσμένων τεχνών και δημιουργικά γραφεία που θα εκπονήσουν και θα υποβάλουν σχέδια που θα αποτελέσουν το δημιουργικό για την μαζική παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/ εφαρμογών (αναμνηστικά και είδη δώρων, art gifts – souvenirs), εμπνευσμένων από θεματικές ενότητες εκθεμάτων των Μουσείων ή των ίδιων των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος .

Πιθανές ειδικότητες που αφορά ο διαγωνισμός και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν είναι γραφίστες, εικονογράφοι, εικαστικοί καλλιτέχνες, βιομηχανικοί σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, άλλες συναφείς ειδικότητες, εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι ή συνεργαζόμενοι με οιαδήποτε σχέση απασχόλησης οι ανωτέρω και δημιουργικές ομάδες που συμμετέχουν οι ανωτέρω, με έναν ορισθέντα εκπρόσωπο, ο οποίος και θα υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν νόμιμα την άνω επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής και οι οποίοι θα κληθούν να εκδώσουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά. Φοιτητές σχολών καλών τεχνών, αρχιτεκτονικής, γραφιστικής και συναφών σπουδών από το χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών μπορούν να συμμετέχουν σε ειδική κατηγορία έναντι επάθλου – επαίνου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία θεματικών σχεδίων για κατηγορίες δημιουργικών εφαρμογών σε σειρά πολιτιστικών προϊόντων (συλλογές) προς πώληση από τα πωλητήρια του ΤΑΠ. Ειδικότερα, κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να προβεί στο σχεδιασμό και στην δημιουργία τριών, επιλέγοντας ένα θέμα από κάθε μία από τρεις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που ορίζει ο διαγωνισμός (κτήρια και μνημία, αντικείμενα και γραφικά/γραφικά μοτίβα).

Οι δημιουργίες που θα υποβληθούν θα έχουν εφαρμογές σε αντικείμενα όπως είδη γραφείου, αξεσουάρ, οικοσκευή και ένδυση. Στους νικητές που θα αναδειχθούν και θα ανέρχονται σε 10, θα ανατεθεί – σύμφωνα με μετέπειτα κατανομή, η μελέτη και η σχεδίαση περαιτέρω θεματικών ενοτήτων, τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν και να παραδώσουν σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που καθορίζεται κατωτέρω.

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθεί εν είδει επάθλου η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την Διοργανώτρια Αρχή.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η καταβολή αμοιβής για τα σχέδια, τα οποία θα διακριθούν στο διαγωνισμό, καθώς και μελλοντικά η ανάθεση σχεδιασμού νέων γραφιστικών δημιουργιών σε πρόσθετες θεματικές ενότητες που θα καθορίσει η Διοργανώτρια Αρχή. Για τις μελλοντικές αναθέσεις θα υπογραφούν μία ή περισσότερες συμβάσεις, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον προγραμματισμό της Διοργανώτριας Αρχής.
Για κάθε σχέδιο προβλέπονται μέχρι 9 εφαρμογές, ήτοι κατ’ ανώτατο 10 θεματικά σχέδια επί 9 σχέδια εφαρμογών = 90 σχέδια εφαρμογών ανα δημιουργό. Η αμοιβή ανά σχέδιο που διακρίθηκε στο διαγωνισμό ανέρχεται σε €1.000, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και €120 ευρώ ανά σχέδιο εφαρμογής. Η αμοιβή για κάθε σχέδιο που θα ανατεθεί μεταγενέστερα ανέρχεται σε €800 ευρώ ανά θεματικό σχέδιο και 120 ευρώ ανά σχέδιο εφαρμογής.

Ο αριθμός των νικητών δύναται να ανέλθει μέχρι δέκα (10) ενώ θα καθορισθούν και 5 επιλαχόντες. Είναι δυνατό μία από τις θέσεις των νικητών να καταληφθούν από δύο ή περισσότερους διαγωνιζόμενους που θα ισοψηφίσουν, οπότε και η κατανομή των σχεδίων που θα ανατεθεί θα γίνει από την Διοργανώτρια Αρχή. Από τους φοιτητές συμμετέχοντες θα αναδειχθούν τρεις νικητές οι οποίοι θα αμοιφθούν με το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε βραβευθέντα. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής, με 3 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής (και οι αναπληρωτές τους) θα είναι αναγνωρισμένοι ή διακριθέντες εκπρόσωποι της οικείας επιστήμης ή τέχνης τους και θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της Διοργανώτριας Αρχής. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί με Απόφαση του ΔΣ της Διοργανώτριας Αρχής και θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα μετά την δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κρίση της Επιτροπής είναι τα παρακάτω: α) Απόδοση, πιστότητα, γενικότερη προσέγγιση (30%)
β) Ευρηματικότητα – πρωτοτυπία (30%)
γ) Ευελιξία αναπαραγωγής – εύρος προσαρμοστικότητας (20%)
δ) Ομοιογένεια – ύφος (10%)
ε) Παρουσίαση (10%)

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η 14/12/2015 και ώρα 14.00 Η υποβολή των Προτάσεων μπορεί να γίνει με κατάθεση στο κεντρικό πρωτόκολλο των γραφείων του ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες 12:00-14:00 και υπό τον όρο ότι δεν κοινοποιείται η ταυτότητα του καταθέτοντος. Σε όσους παραδίδουν τις Προτάσεις απευθείας στη Διοργανώτρια Αρχή, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν (με έντυπη κατάθεση ή με e-mail), τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00. Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε όλους όσους παραλάβουν την Προκήρυξη του Διαγωνισμού και έχουν αφήσει τα στοιχεία τους, και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Tις πλήρεις (και λεπτομερείς) προδιαγραφές, καθώς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, μπορείτε να βρείτε εδώ

tap

One Response

  • Stephan

    Same team behind the “Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας” contest? A nice bunch of crooks! Make some research and you’ll find out.Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-05-2019 [0]

Φοιτητικός διαγωνισμός ετικέτας κρασιού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 05-04-2019 [0]

Διαγωνισμός λογοτύπου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 02-04-2019 [1]

Διαγωνισμός για την οπτική ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 28-03-2019 [0]

Δυο διαγωνισμοί στο πλαίσιο του πρώτου Thessaloniki Design Week

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ 19-03-2019 [0]

Ανακοινώθηκαν οι νικητές στα φετινά Ermis Awards Branding & Design

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 19-03-2019 [0]

Διαγωνισμός λογοτύπου ποιότητας ευβοϊκής και σκυριανής κουζίνας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 27-02-2019 [2]

Σημαντική αύξηση στις συμμετοχές στα ΕΒΓΕ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 25-02-2019 [0]

Έκτη διοργάνωση Αγώνων Νέων Σχεδιαστών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-02-2019 [1]

Νέο λογότυπο με αμοιβή €5.000 αναζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 12-02-2019 [0]

Σε δέκα ημέρες λήγει η περίοδος υποβολής για τα European Design Awards 2019designmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).