Νέο λογότυπο με αμοιβή €5.000 αναζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

15-02-2019

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των δράσεων του προβαίνει στο σχεδιασμό νέου σήματος- λογοτύπου του, το οποίο θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον και θα αποτελεί τη νέα ταυτότητα του. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί γραφίστα που θα αναλάβει τις εργασίες σχεδιασμού για την υλοποίηση του. Για το λόγο αυτόν καλούνται φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι γραφιστικής (ΤΕΙ-ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου φορέα αναγνωρισμένου νομίμως στην Ελλάδα) και νομικά πρόσωπα με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη γραφιστική τέχνη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται.

Το ΕΕΘ καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, προσκομίζοντας έως τις 25 Φεβρουαρίου τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν ένα μήνα για να παραδώσουν το λογότυπο τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Α Φάση: Έλεγχος του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων και της πληρότητας φακέλων ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στη παρ. 2.3. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης, θα τους κοινοποιηθεί η έγκριση συμμετοχής τους και θα συνεχίσουν στη Φάση Β.

Β Φάση: εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση από το ΕΕΘ της έγκρισης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα προβούν στην δημιουργία του λογοτύπου-σήματος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στo άρθρο 3. Το λογότυπο-σήμα (ένα στην ελληνική γλώσσα με τις λέξεις Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είτε τα αρχικά αυτού ΕΕΘ και β) ίδιο σήμα-λογότυπο με τις λέξεις Thessaloniki Chamber of Tradesmen είτε με τα αρχικά αυτού ΤCT) θα αποσταλεί στο ΕΕΘ σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα είναι αποτυπωμένο σε έντυπη έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή (Α4), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD).

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική σειρά):
• Δημητριάδης Σωκράτης, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
• Ηλιάδης Γεώργιος, Α΄Αντιπρόεδρος ΕΕΘ, εκπρόσωπος Διοικητικής Επιτροπής ΕΕΘ
• Καλογήρου Κωνσταντίνος, Γραφίστας
• Καρατενίζη Μαρία, Μέλος και Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΕΕΘ
• Σαχίνης Ξενοφών, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Θα μπορεί να ζητηθεί από τον συμμετέχοντα η παρουσίαση του λογοτύπου στην επιτροπή αξιολόγησης καθώς και στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου το οποίο θα εγκρίνει με απόφαση του το λογότυπο-σήμα.

Το λογότυπο-σήμα που θα πρέπει να σχεδιαστεί από τους υποψηφίους θα πρέπει να προσδίδει την ταυτότητα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και γενικότερα να είναι δυναμικό και αξιόπιστο, να εκφράζει τις επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λογότυπο θα αποτελέσει το σήμα κατατεθέν του ΕΕΘ και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αυτό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, θα πρέπει αποτυπωθεί α) ένα σήμα-λογότυπο στην ελληνική γλώσσα με τις λέξεις Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είτε τα αρχικά αυτού ΕΕΘ και β) ίδιο σήμα-λογότυπο με τις λέξεις Thessaloniki Chamber of Tradesmen είτε με τα αρχικά αυτού ΤCT.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
Tις προϋποθέσεις συμμετοχής, λεπτομέρειες και οδηγίες για την διαδικασία θα βρείτε εδώ.

One Response

  • pass

    Αυτός ο όρος με το πτυχίο –αποκλειστικά– γραφιστικής είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όταν βάζεις στην επιτροπή αξιολόγησης έναν αρχιτέκτονα και έναν εικαστικό, είναι παράδοξο να αποκλείεις αντίστοιχα και άλλα συναφή πτυχία…Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14-10-2019 [0]

Διαγωνισμός για επανασχεδιασμό του λογότυπου του ΕΤΕΚ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 12-09-2019 [0]

4ος διεθνής διαγωνισμός αφίσας Graphic Stories Cyprus

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 07-09-2019 [0]

Οι νικητές των ΕΒΓΕ 2019 στα Art Directors Club of Europe Award

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-08-2019 [1]

Ο Δήμος Έδεσσας προσκαλεί το κοινό να επιλέξει το λογότυπό του

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 30-07-2019 [0]

Άλλος ένας οργανισμός αναζητά δωρεάν λογότυπο μέσω ανοιχτού διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 19-07-2019 [0]

Η νέα πρωτεύουσα της Αιγύπτου αναζητά όνομα και λογότυπο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 16-07-2019 [0]

Διαγωνισμός λογοτύπου για φοιτητές από φοιτητές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-07-2019 [0]

5ος Διαγωνισμός Αφίσας για την Τυπογραφία

ΆΡΘΡΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 04-07-2019 [6]

Το πρόβλημα με τον διαγωνισμό λογοτύπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 01-07-2019 [0]

Διαγωνισμός για το λογότυπο της Κυπριακής Δικαστικής Υπηρεσίαςdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).