Στο τμήμα Γραφιστικής στέλνει το σχέδιο Αθηνά τους Τεχνολόγους Γραφικών Τεχνών

08-02-2013

Κατά τα φαινόμενα, οι ιθύνοντες του σχεδίου Αθηνά, του σχεδίου “συμμαζέματος” του χάους που επικρατεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν απέχουν και πολύ από το να δημιουργήσουν νέες εστίες χάους. Σε μια ακόμη γνωμοδότηση, που προτείνει την υπαγωγή του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας σε αυτό της Γραφιστικής, απαντούν η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Γραφικών Τεχνών και των Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχών.
Σας το παραθέτουμε αυτούσιο και χωρίς σχόλιο.

Στην κατάργηση του  μοναδικού στην Ελλάδα και στην ανώτατη εκπαίδευση Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας

Οι πτυχιούχοι, απόφοιτοι, καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών, είδαμε με πολύ μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη την πρόταση διαβούλευσης του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» σύμφωνα με την οποία“απορροφάται” το μοναδικο στην Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας από το τμήμα Γραφιστικής!

Εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας με την πρόταση αυτή η οποία είναι αντιεπιστημονική, χωρίς καμμία τεκμηρίωση και χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη της τα πραγματικά δεδομένα του σύγχρονου επιστημονικού πεδίου των γραφικών τεχνών και των μέσων της οπτικής επικοινωνίας, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής.

Το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ στην Ελλάδα στην Ανώτατη εκπαίδευση.  Αποτελεί δε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα Τμήματα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης το οποίο έχει ΑΜΕΣΗ, διαρκή και πολύπλευρη σχέση με συγκεκριμένους κλάδους της Εληνικής οικονομικής δραστηριότητας όπως οι κλάδοι των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων, των εκδόσεων και της συσκευασίας.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και γενικότερα ο κλάδος των γραφικών τεχνώνστελεχώνονται τα τελευταία 35 χρόνια από εκατοντάδες πτυχιούχους και απόφοιτους από το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών με ιδιαίτερη επιτυχία σε πλήθος ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου. Η πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑστερεί την αγορά εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό όπως είναι οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών. Η αυτόνομη ύπαρξη και λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα.

Η Γραφιστική αποτελεί μία από τις πολλές ειδικότητες και αντικειμενικά μέρος της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας των γραφικών τεχνώνεκδοτικής δραστηριότητας, του σχεδιασμού και της παραγωγής των εντύπων. Κατά συνέπεια,  η ένταξη του συνόλου (δηλαδή των Γραφικών Τεχνών) στο υποσύνολο (δηλαδή στη Γραφιστική) είναι παντελώς λανθασμένη από κάθε άποψη. Αυτή την πραγματικότητα που τεκμηριώνεται από τη δομή και τα χαρακτηριστικά των κλάδων των εκδόσεων και των εκτυπώσεων παγκοσμίως, έρχεται να ανατρέψει η πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ που καταργεί στην πράξη το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Τα γνωστικά αντικείμενα των δύο Τμημάτων γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών απευθύνονται στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών είναι σαφέστατα διαφορετικά. Τα δύο τμήματα έχουν ριζικά διαφορετικό επιστημονικό περιεχόμενο, γνωστικά αντικείμενα, περιεχόμενο και προσανατολισμό στην αγορά εργασίας.

Η αντιεπιστημονική πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων ένα σημαντικότατο από κάθε άποψη επιστημονικό πεδίο απο τον ευρύτερο χώρο των μέσων οπτικής επικοινωνίας. Αγνοεί τους φοιτητές του τμήματος οι οποίοι σαφώς θα υποβαθμιστούν και οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στην ευρύτερη αγορά εργασίας συνόλου του κλάδου των γραφικών τεχνών, περιορίζοντας τους στο στενότερο επαγγελματικά υποσύνολο του γνωστικού αντικειμένου της γραφιστικής!! Αντίστοιχα θίγονται, μειώνονται και υποβαθμίζονται επαγγελματικά και οι χιλιάδες απόφοιτοι και πτυχιούχοι του τμήματος με την εξαφάνιση του πτυχίου τους και του τίτλου σπουδών τους μέσω της κατάργησης του επιστημονικού πεδίου και του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών.

Η ουσιαστική κατάργηση του Τμήματος της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα, συνιστά κατάφωρη προσβολή του κλάδου των γραφικών τεχνών, του ελληνικού τύπου και της ελληνικής τυπογραφίας και των εκδόσεων.

Περαιτέρω η ουσιαστική κατάργηση του Τμήματος της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα έρχεται να διακόψει βίαια την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών του τμήματος σε καινοτομικούς τομείς όπως του ολιστικού σχεδιασμού συσκευασίας, της μέτρησης και πιστοποίησης της έγχρωμης εκτύπωσης, της έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών στα τυπωμένα ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, στα υλικά και στα εκτυπωτικά υποστρώματα και στα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής των εντύπων κια ηλεκτρονικών μέσων οπτικής επικοινωνίας. ΄Ερχεται τέλος να  εξαφανίσει την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  στους τομείς της Τυπογραφίας, του Βιβλίου των εκδόσεων και της έντυπης τέχνης που υπηρετείται με συνέπεια στα 40 χρόνια της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Για τους λόγους αυτούς:

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης πρότασης του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” και την διατήρηση της οντότητας και της αυτοτέλειας του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών σε μία αυτόνομη σχολή γραφικών τεχνών με παράλληλη ύπαρξη του τμήματος Γραφιστικής.

Η συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για να συνεχιστεί η όποια  ανάπτυξη του κλάδου των γραφικών τεχνών (στις συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε όλοι) και η συνέχιση των ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών και των ερευνητών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6 Φεβρουαρίου 2013

Οι εκπαιδευτικοί, οι πτυχιούχοι και οι φοιτητές της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

654sad45

6 Responses

 • PaKa

  “…περιορίζοντας τους στο στενότερο επαγγελματικά υποσύνολο του γνωστικού αντικειμένου της γραφιστικής!”

  Παιδιά, δίκαιο το αίτημά σας, κι εγώ μαζί σας, αλλά καλό θα ήταν να λέτε και πράγματα που στέκουν λίγο…

 • Obrela

  Θεωρώ πολύ λογική την αντίδραση στην ένωση των δύο αυτών σχολών καθώς έχουν διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.

  Αυτό όμως με το οποίο διαφωνώ πλήρως και θεωρώ ότι μειώνει κατά πολύ τα επιχειρήματα των γραφόντων είναι η φράση “…περιορίζοντας τους στο στενότερο επαγγελματικά υποσύνολο του γνωστικού αντικειμένου της γραφιστικής!”.

  Καταρχήν όπως προκύπτει από τη φράση αυτή είναι σωστό να διεξάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι εφόσον η “γραφιστική” είναι υποσύνολο της “τεχνολογίας της γραφιστικής” (μάλλον πρέπει να αλλάξουν και οι τίτλοι, καταλαβαίνετε το παράδοξο) να ενωθεί το τμήμα γραφιστικής με αυτό της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών. Όχι Γιάννης δηλαδή Γιαννάκης… Εγώ από αυτό καταλαβαίνω ότι απλώς ήθελαν να πετάξουν το μπαλάκι αλλού. Λες και αυτές οι δύο σχολές δεν θα έρπρεπε να συνεργάζονται…

  Δεύτερον με τη συγκεκριμένη φράση ένα ολόκληρο τμήμα των ΤΕΙ δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει το αντικείμενο του. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία και της αξία της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών και πώς ένας καλός τεχνολόγος των γραφικών τεχνών σε συνεργασία με ένα γραφίστα μπορούν να κάνουν θαύματα. Η μία δουλειά είναι διαφορετική από την άλλη. Δεν υπάρχει υποσύνολο, υπερσύνολο και κουραφέξαλα. Όταν μεταχειρίζεστε τέτοιες εκφράσεις αυτοαναιρείστε και ουσιαστικά δικαιολογείτε μια συνένωση των τμημάτων.

  Και τώρα κάτι που ίσως δεν είναι της παρούσης αλλά επ’ ευκαιρία… Γνωρίζω πολλά παιδιά που δεν κατάφεραν να μπουν στο τμήμα Γραφιστικής λόγω βαθμού και πέρασαν στο τμήμα Τεχνολογίας Γραφιστικής που ήταν η δεύτερη επιλογή τους και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ασχολήθηκαν με Γραφιστική δίνοντας βάση στα μαθήματα Γραφιστικής που έχει εντάξει το τμήμα στο πρόγραμμα του, κάνοντας πτυχιακές που αφορούν αποκλειστικά τη Γραφιστική και κάνοντας αργότερα τη δουλειά του Γραφίστα. Και πιστεύω ότι αυτό προωθείται σε μεγάλο βαθμό και από τη σχολή, ότι δηλαδή οι τεχνολόγοι των γραφικών τεχνών είναι και γραφίστες. Ενώ δεν είμαι υπέρ της απόλυτης αυστηροποίησης των προγραμμάτων, ούτε των ορίων του τι μπορεί να κάνει ένας σπουδαστής, θεωρώ ότι όταν αυτή είναι η πορεία που χαράσσει ένα τμήμα, το να συγκλίνει δηλαδή με ένα άλλο οδηγεί στην υποβάθμιση του αντικειμένου του. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση του τμήματος προήλθε από εγωισμό ή από ένα προαίσθημα ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας το έντυπο υποβαθμίζεται και ενώ ο γραφίστας ως σχεδιαστής βρίσκει πεδίο εφαρμογής της τέχνης του στο ίντερνετ για τους τεχνολόγους η πίτα μικραίνει… Πώς αλλιώς δικαιολογούνται μαθήματα όπως το web design στην τεχνολογία γραφικών τεχνών (δεν είναι το μόνο τμήμα με προβλήματα στο πρόγραμμά του); Απλά αναρωτιέμαι μήπως έτσι το τμήμα υποσκάπτει το ίδιο τα θεμέλιά του ή προσπαθεί να γίνει ένα άλλο τμήμα προκειμένου να επιβιώσει…

  Ξαναλέω ότι κατά τη γνώμη οι καλοί τεχνολόγοι γραφικών τεχνών είναι πολύ σημαντικοί για τη γραφιστική, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να το καταλάβουν οι ίδιοι…

 • Μιχάλης

  Συμφωνώ εν πολλοίς με τον/την obrela.

  Αυτό που έχω να πω εγώ -ως πρώην σπουδαστής Γραφιστικής- είναι πως τα δύο τμήματα έχουν προ πολλού εμπλακεί σε ένα ψυχρό πόλεμο. Οι τεχνολόγοι καθηγητές/επικεφαλής/σπουδαστές δε χωνεύουν τους γραφίστες και αντίστροφα, μια αναχρονιστική πρακτική που μόνο μπροστά δε μας πάει κι έχει ρίζες στην περίοδο ίδρυσης της κάθε σχολής και στις τότε καταστάσεις.

  Βρίσκω λοιπόν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση σύμφωνη με την πρακτική του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο τμημάτων.

  Η δική μου εμπειρία είναι ότι πεντέμιση χρόνια που ήμουν στο κτίριο της Σχολής Γραφικών Τεχνών (όπου συστεγάζονται τα δύο τμήματα) ποτέ δεν υπήρξε η διάθεση του ενός τμήματος να συνεργαστεί με το άλλο. Έννοιες όπως η λιθογραφία, η φλεξογραφία, η μεταξοτυπία, κ.ά. τις διδάχθηκα κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή, λες κι ήταν δύσκολο να κατέβουμε στον κάτω όροφο και να δούμε αυτό που διδασκόμαστε στην πράξη.

  Η δική μου γνώμη είναι πως σε γενικές γραμμές θα συμφωνούσα στη συνένωση των δύο τμημάτων -κυρίως λόγω του αλληλένδετου στην αγορά εργασίας- ΜΟΝΟ ΕΑΝ υπήρχε σοβαρός διάλογος μεταξύ των δύο τμημάτων και του Υπουργείου Παιδείας. Διάλογος πάνω στο να φτιαχτεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό με τις ιδιωτικές και ξένες σχολές γραφικών τεχνών πρόγραμμα σπουδών, άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας, εκμεταλλευόμενο τις κοινές εγκαταστάσεις των δύο τμημάτων και που επιτέλους θα δημιουργεί σωστούς επαγγελματίες με ένα γερό υπόβαθρο ώστε να βγουν στην αγορά εργασίας. Και για να μη βιαστεί κανείς να πει πως οι τεχνολόγοι περιορίζονται στο υποσύνολο, θα μπορούσαν να υπάρχουν 2-3 εξάμηνα με κοινά μαθήματα για όλους τους σπουδαστές (που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν) κι έπειτα να υπάρχει εξειδίκευση με ξεχωριστά ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ μαθήματα μεταξύ γραφιστών και τεχνολόγων.

  Αλλά, ξέχασα, βολεύει πολλούς και στα δύο τμήματα η τωρινή κατάσταση. Πολλοί βολεμένοι μόνιμοι καθηγητές για να ξεβολεύονται, και πρόεδροι για να χάνουν τις θέσεις και τα χρήματά τους.

 • panty

  Σαν τεχνολόγος χαίρομαι που βλέπω πως οι γραφίστες ήθελαν να δουν τα εργαστήριά μας, και να μάθουν τις πρακτικές εφαρμογές(λιθογραφία,μεταξοτυπία,κτλ.), βέβαια αυτό ίσως συμβαίνει τώρα λόγω κρίσης, όλοι θέλουν να τυπώνουν μόνοι τους, (είναι μια τάση των ημερών να πρέπει όλοι να τα κάνουμε όλα), αλλά μέσα στη σχολή δεν άκουσα ποτέ γραφίστα να έχει επιθυμία να δει τι κάνουμε.
  Από τη δική μου εμπειρία στο τει έχω να πω πως όντως μας έλεγαν “εσείς οι τεχνολόγοι μπορείτε να κάνετε και τη δουλειά του γραφίστα” και αυτό γιατί στο ΤΕΙ οι μισοί καθηγητές είναι ότι να’ναι, έτσι μας άλλαξαν και το πρόγραμμα της σχολής ώστε να ασχολούμαστε και με web design, και να μπορούμε να κάνουμε μεταπτυχιακό στην ΑΣΚΤ στα πολυμέσα, αλλά όχι στο Χημικό στα υλικά (όπως παλαιότερα).
  Και θα μας απορροφήσει πολύ λογικά η γραφιστική, κακό για αυτούς, οι τεχνολόγοι γινόμαστε πολύ κακοί γραφίστες (Βέβαια είχαμε και μερικούς πάρα πολύ καλούς αλλά με το ζόρι το ένα τέταρτο της σχολής) και το βασικότερο είναι πως το ΤΕΙ δεν έχει υποδομή για τέτοια συνένωση, οπότε μη δουμε μετά και την γραφιστική να την απορροφά κάποια άλλη σχολή.
  Πάντως καλό θα ήταν να διαχωρίζονται τα πράγματα γιατί το λίγο απ΄όλα έχει και πασάλιμα, και δεν νομίζω ότι κάποιος που τον ενδιαφέρει η χημική σύσταση του μελανιού, να μπορεί να πετύχει αισθητικό αποτέλεσμα σε εταιρική ταυτότητα ή αφίσα.Επίσης ούτε το ανάποδο.
  Ταπεινή μου γνώμη είναι πως ώραια θα ήταν η συνένωση αλλά όχι έτσι, και όχι με τα τει και τους καθηγητές έτσι όπως είναι.

 • Μιχάλης

  “Ταπεινή μου γνώμη είναι πως ώραια θα ήταν η συνένωση αλλά όχι έτσι, και όχι με τα τει και τους καθηγητές έτσι όπως είναι.”

  Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, όπως άλλωστε το εξέφρασα και στην άποψή μου παραπάνω, δηλαδή θα συμφωνούσα με τη συνένωση ΜΟΝΟ υπό πολλές προϋποθέσεις και εκτενή διάλογο.

  Είχες βρεθεί αντιμέτωπος/η με τον ψυχρό πόλεμο που καλλιεργούσαν οι τεχνολόγοι καθηγητές, πρόεδροι, κλπ. προς τους γραφίστες και οι γραφίστες προς τους τεχνολόγους; Ποτέ δεν κατάλαβα σε τι ωφελεί ουσιαστικά αυτό το κλίμα όλα αυτά τα χρόνια.

 • Ενας Τεχνολόγος

  Γραφιστική και τυπογραφία (εκτυπώσεις) ήταν στο παρελθόν ένα πράγμα. Αργότερα, με την εξέλιξη των μέσων και της τεχνολογίας (και για άλλους λόγους) “διασπάστηκαν”, ή αν προτιμάτε, αυτονομήθηκαν. Ποτέ όμως δε λειτουργούσαν ξεχωριστά. Επομένως, το ένα συμπληρώνει κατά μια έννοια το άλλο στο σύνολό τους και τα δύο είναι υποσύνολα ενός ευρύτερου συνόλου.
  Ωστόσο πλέον, στη σύγχρονη εποχή, είναι απαράδεκτη η θυσία ενός τόσο σημαντικού τεχνικού-επαγγελματικού κλάδου, στο βωμό των γενικότερων (κρατικών) περικοπών. Φυσικά, η εγωκεντρική νοοτροπία σε συνάρτηση με τη γενικότερη κοινωνική αντίληψη πιστεύω οτι οδήγησαν σε αυτό. Οι σχολές αυτές (γραφιστική και γραφικές τέχνες) πλαισιώθηκαν κατά τη δημιουργία τους από άτομα αξιόλογα, τα οποία έιχαν όρεξη, διάθεση αλλά κυρίως συνείδηση του ρόλου τους. Ήταν πραγματικοί εκπαιδευτικοί, άσχετα με τις τυχόν “ανθρώπινες” ιδιαιτερότητές τους. Σήμερα αυτό δεν ισχύει και όσοι έτυχε να περάσουν απο εκεί γνωρίζουν τι συμβαίνει (έστω και επιφανειακά).
  Με λίγα λόγια, τίποτε δεν είναι τυχαίο και το κάθε τι έχει την τύχη που του αξίζει. Περαστικά.Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΝΕΑ 11-09-2020 [3]

Aπό την Interweave η καμπάνια για τους μαθητές και τον covid-19

ΝΕΑ 16-07-2020 [0]

Αναβολή για τον Οκτώβριο του 21 παίρνει η Syskevasia

ΝΕΑ 08-07-2020 [1]

Mια αφοπλιστικά ειλικρινής προκήρυξη από την Κύπρο

ΝΕΑ 06-07-2020 [11]

Tα αποτελέσματα των βραβείων Ermis Branding and Design 2020

ΝΕΑ 27-06-2020 [0]

‘Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Milton Glazer

ΝΕΑ 24-06-2020 [1]

H πρωτοβουλία Designers Act τραβά την προσοχή της ΕΕ

ΝΕΑ 17-06-2020 [0]

Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των φετινών βραβείων D&AD

ΝΕΑ 11-06-2020 [0]

Αυλαία για τα ΕΒΓΕ 2020

ΝΕΑ 04-06-2020 [0]

Νέος τόμος ΗΥΦΕΝ

ΝΕΑ 28-05-2020 [0]

Διαχείριση σχεδιασμού στην οπτική επικοινωνία το νέο βιβλίο του Βαγγέλη Χατζηθεοδώρουdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).